Uitspraak Nº C/13/656217 / KG ZA 18-1142. Rechtbank Amsterdam, 2018-12-05

ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:8676
Date05 Diciembre 2018
Docket NumberC/13/656217 / KG ZA 18-1142
CourtRechtbank Amsterdam (Neederland)

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/13/656217 / KG ZA 18-1142 MW/MV

Vonnis in kort geding van 5 december 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres] ,

gevestigd te [plaats] ,

eiseres bij dagvaarding van 9 november 2018,

advocaten mrs. H.E. Lysaght en L. van Leeuwen te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AQUARIS B.V.,

gevestigd te Den Haag, zaakdoende te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. J.J. van der Goen te Soest.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Aquaris genoemd worden.

1 De procedure

Ter zitting van 21 november 2018 heeft [eiseres] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, zoals die is gecorrigeerd blijkens de eveneens in kopie aan dit vonnis gehechte brief van 16 november 2018.
Aquaris heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen.
Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.
Ter zitting waren aanwezig:

- [naam 1] , statutair bestuurder van [eiseres] , met mrs. Lysaght en Van Leeuwen;
- [naam 2] , statutair bestuurder van Aquaris, met mr. Van der Goen.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2 De feiten
2.1.

[eiseres] brengt een kledinglijn op de markt onder de naam IN GOLD WE TRUST. Deze kledinglijn bestaat uit streetwear-kleding, waaronder hoodies,

T-shirts, joggingbroeken etc. De kleding is voor het eerst getoond tijdens de Amsterdam Fashion Week van 2014. [eiseres] verkoopt haar kleding via haar website en in winkels in het exclusieve segment, zoals de Bijenkorf.

2.2.

[eiseres] is houdster van het op 20 maart 2017 ingeschreven Benelux-woordmerk IN GOLD WE TRUST. Dit merk is ingeschreven in klasse 25 (kleding, schoeisel en hoofddeksels) en in klasse 35 (reclame en publiciteit). [eiseres] is tevens houdster van het hieronder afgebeelde Benelux beeldmerk waarin de woorden IN GOLD WE TRUST zijn verwerkt. Dit beeldmerk is ingeschreven op 8 juni 2017 in klasse 25.

2.3.

Vanaf september 2016 heeft [eiseres] de hierna afgebeelde hoodie in de verkoop voor de prijs van € 114,95.

2.4.

Aquaris exploiteert onder de naam ‘Amsterdam is my style’ een souvenirwinkel aan het [adres] te Amsterdam. [naam 2] is enig aandeelhouder en bestuurder van Aquaris.

2.5.

Op 27 of 28 augustus 2018 hebben [naam 1] en zijn broer [naam 3] de winkel van Aquaris bezocht en geconstateerd dat in die winkel een hoodie te koop werd aangeboden met de tekst IN AMSTERDAM WE TRUST. De prijs hiervan bedroeg € 29,99. Uit een in het geding gebrachte kassabon blijkt dat [naam 1] en [naam 3] op dat moment twee hoodies hebben aangekocht.

2.6.

In een als productie 15 in het geding gebrachte verklaring van [naam 3] is opgenomen dat hij op 7 september 2018 van een van zijn klanten het bericht heeft ontvangen dat in de winkel van Aquaris eveneens een hoodie met de tekst IN BARCELONA WE TRUST wordt verkocht. Bij het bericht was een foto van deze hoodie gevoegd.

2.7.

Bij brief van 14 september 2018 van de raadsvrouw van [eiseres] is Aquaris gesommeerd tot het staken van onrechtmatig handelen, meer in het bijzonder tot het staken van de inbreuk op de merkrechten, de auteursrechten en op het (niet ingeschreven) gemeenschapsmodelrecht (hierna NIG) van [eiseres] . Deze sommatie is – kort gezegd – onderbouwd met de stelling dat de hoodies van Aquaris met de teksten IN AMSTERDAM WE TRUST en IN BARCELONA WE TRUST te veel overeenkomsten vertonen met die van [eiseres] . Ter illustratie hiervan zijn in de brief de volgende foto’s opgenomen.

2.8.

Bij de sommatiebrief was een onthoudingsverklaring gevoegd die [eiseres] als productie 17 in het geding heeft gebracht. Aquaris heeft deze onthoudingsverklaring niet ondertekend.

2.9.

Bij brief van 24 september 2018 van de raadsman van Aquaris is bestreden dat Aquaris zich schuldig maakt aan inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van [eiseres] . Nadien hebben partijen schikkingsonderhandelingen gevoerd. Dit heeft niet geleid tot overeenstemming.

3 Het geschil
3.1.

[eiseres] vordert – kort gezegd – het volgende:
1. Aquaris te bevelen iedere inbreuk op de merkrechten van [eiseres] te staken;
2. Aquaris te bevelen iedere inbreuk op de auteursrechten van [eiseres] te staken;
3. Aquaris te bevelen iedere inbreuk op het NIG van [eiseres] te staken;
4. Aquaris te bevelen het slaafs nabootsen dan wel anderszins onrechtmatig handelen jegens [eiseres] te staken;
5. Aquaris te veroordelen opgave te doen van het aantal geproduceerde inbreukmakende hoodies, de productie- en verkoopprijs daarvan, van het aantal hoodies dat nog in voorraad is en van de contactgegevens van de producenten, de leveranciers en de professionele afnemers van de inbreukmakende hoodies;
6. Aquaris te bevelen tot het terugroepen van de inbreukmakende hoodies en over te gaan tot vernietiging daarvan;
7. een en ander op straffe van dwangsommen;
8. de termijn van artikel 1019i Rv vast te stellen op zes maanden vanaf de datum van dit vonnis;
9. Aquaris te veroordelen in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv (€ 17.982,18, zie productie 21) te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente over de nakosten.
Onder punt 33 van de pleitnota van haar raadsvrouw heeft [eiseres] haar eis...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT