Uitspraak Nº C/15/301201 / KG ZA 20-180. Rechtbank Noord-Holland, 2020-04-30

Datum uitspraak:30 april 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Noord-Holland
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/301201 / KG ZA 20-180

Vonnis in kort geding van 30 april 2020

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [plaats] ,

eiseres,

advocaat mr. L.M. Mons te Haarlem,

tegen

1 [gedaagde sub 1] ,

wonende te [plaats] , Suriname,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [plaats] , Suriname,

gedaagden,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna enerzijds eiseres en anderzijds (gezamenlijk) gedaagden genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties

 • -

  het exploot van oproeping

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  het tijdens de behandeling tegen gedaagden verleende verstek.

1.2.

Vanwege het beleid van de rechtbank om ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-19 (Corona) virus fysieke zittingen en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid van contact tussen procesdeelnemers zoveel mogelijk te vermijden, heeft de zitting door middel van een beeld- en geluidverbinding (Skype), plaatsgevonden. Dat is in de dagvaarding medegedeeld. Conform die mededeling is door de griffie aan alle partijen per e-mail een oproepbrief verstuurd met daarin instructies betreffende de gang van zaken.

Bij opening van de Skype-zitting zijn verschenen:

 • -

  eiseres

 • -

  mr. Mons voornoemd

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De beoordeling
2.1.

Voor de vordering en de daaraan ten grondslag gelegde feiten wordt verwezen naar de dagvaarding, die in afschrift aan het griffie-exemplaar van dit vonnis is gehecht.

2.2.

Blijkens het overgelegde exploot van betekening zijn bij de dagvaarding de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat het gevraagde verstek kan worden verleend. Daarbij neemt de voorzieningenrechter mede het volgende in beschouwing.

 • -

  Uit de door eiseres overgelegde stukken, waaronder kopieën van e-mailverkeer met gedaagden en hun advocaat, is voldoende gebleken dat gedaagden sinds 27 februari 2020 worden bijgestaan door mr. [Surinaamse advocaat] te [plaats] , Suriname, die op die datum haar juridische bijstand van gedaagden schriftelijk heeft bevestigd aan mr. Mons voornoemd en sindsdien als rechtshelper namens gedaagden met mr. Mons heeft gecorrespondeerd.

 • -

  Tevens is uit de overgelegde stukken voldoende gebleken dat mr. Mons...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT