Uitspraak Nº C/15/330131 / HA ZA 22-435. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-26

ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:9608
Docket NumberC/15/330131 / HA ZA 22-435
Date26 Octubre 2022
CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rolnummer: C/15/330131 / HA ZA 22-435

Vonnis in incident van 26 oktober 2022

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats 1] , gemeente [gemeente 1] ,

eiser in conventie in de hoofdzaak,

verweerder in voorwaardelijke reconventie in de hoofdzaak,

verweerder in het incident,

advocaat mr. A.J. Butter te Hoorn (NH),

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagde in conventie in de hoofdzaak,

eiseres in voorwaardelijke reconventie in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. P.A.K. van Eck te Groningen.

Partijen zullen hierna de man en de vrouw genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 6 juli 2022, met elf producties;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie houdende eis in incident tevens voorwaardelijke eis in reconventie van 14 september 2022, met zeven producties;

 • -

  de akte antwoord incident van 28 september 2022.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De hoofdzaak
2.1.

De man vordert in de hoofdzaak, verkort weergegeven, dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 1. voor recht verklaart dat de woning dient te worden afgewikkeld tegen een waarde van € 265.000,- en een hoogte van de hypotheek ad € 239.996,40, waarbij toekomt aan de vrouw € 7.501,80 en aan de man € 97.926,43;

 2. voor recht verklaart dat, wanneer de rechtbank afwijkt van de bedragen onder i, op het aan de vrouw toekomende deel in mindering wordt gebracht € 5.000,- (de overwaarde ten tijde van het sluiten van de samenlevingsovereenkomst die aan de man toekomt) en € 2.500,- (de aflossing van de lening);

 3. bepaalt dat de vrouw over het aan de man toekomende bedrag de wettelijke rente is verschuldigd;

 4. de vrouw veroordeelt binnen twee dagen na het in deze te wijzen vonnis opdracht te geven aan de notaris om conform het vonnis tot afwikkeling over te gaan;

 5. de vrouw veroordeelt in de kosten van deze procedure.

3 De beoordeling in het incident
3.1.

De vrouw vordert in het incident de zaak te verwijzen naar de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Volgens de vrouw is de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, niet (relatief) bevoegd om van de vordering kennis te nemen. Uitgangspunt in een dagvaardingsprocedure is de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT