Uitspraak Nº C/15/328621 / HA ZA 22-335. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-26

CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:9389
Date26 Octubre 2022
Docket NumberC/15/328621 / HA ZA 22-335

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/328621 / HA ZA 22-335

Vonnis in incident van 26 oktober 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FULL FILL B.V.,

gevestigd te Hoofddorp,

eiseres in conventie in de hoofdzaak,

verweerster in reconventie in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. O.J. Hennis te Amsterdam,

tegen

1 [gedaagde],

wonende te [plaats],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRIPLE DOT B.V.,

gevestigd te Badhoevedorp,

gedaagden in conventie in de hoofdzaak,

eiseressen in reconventie in de hoofdzaak,

eiseressen in het incident,

advocaat mr. N.M. Don te Amsterdam.

Partijen zullen hierna worden genoemd eiseres ‘Full Fill’ en gedaagden gezamenlijk ‘[gedaagde] c.s.’ en ieder afzonderlijk ‘[gedaagde]’ respectievelijk ‘Triple Dot’.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties

 • -

  de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring, tevens conclusie van antwoord, tevens houdende conclusie van eis in reconventie met producties

 • -

  de conclusie van antwoord van antwoord in het incident met producties

 • -

  de akte uitlating producties in het incident met producties

 • -

  de brief d.d. 27 september 2022 van mr. Hennis waarin hij in gaat op de akte van [gedaagde] c.s., waarin hij verzoekt nog een akte te mogen nemen.

1.2.

De rechtbank heeft beslist dat de zaak voor vonnis in het incident komt te staan, waarna het vonnis in het incident is bepaald op heden.

2. De hoofdzaak

2.1.

De enig bestuurder en aandeelhouder van Full Fill is Flappen B.V., van welke onderneming [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1]) enig aandeelhouder en bestuurder is.

2.2.

Tot 12 oktober 2021 was Triple Dot voor 50% medeaandeelhouder en -bestuurder van Full Fill. [gedaagde] is de enig aandeelhouder en bestuurder van Triple Dot.

2.3.

[gedaagde] is de moeder van [betrokkene 1]. Tussen hen is een zakelijk geschil ontstaan, dat er uiteindelijk toe heeft geleid dat [gedaagde] c.s. sinds 12 oktober 2021 geen medebestuurder meer is van Full Fill en dat Triple Dot op 12 november 2021 haar aandelen in Full Fill aan Flappen B.V. heeft overgedragen. [betrokkene 1] houdt nu dus (indirect) 100% van de aandelen in Full Fill.

2.4.

Full Fill vordert in de hoofdzaak – samengevat - dat de rechtbank bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Triple Dot en [gedaagde] hoofdelijk zal veroordelen om aan Full Fill tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 35.506,98, te vermeerderen met wettelijke (handels)rente vanaf 15 december 2021;

II. voor recht zal verklaren dat Triple Dot en [gedaagde] tegenover Full Fill haar taak (de rechtbank begrijpt: als bestuurder) onbehoorlijk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT