Uitspraak Nº FT RK 22/557. Rechtbank Den Haag, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11289
Docket NumberFT RK 22/557
Date31 Octubre 2022
CourtRechtbank Den Haag (Neederland)

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team Insolventies

rekestnummer: C/09/633242 / FT RK 22/557

vonnis van 31 oktober 2022


in de zaak van

[naam01] ,

wonende te [adres01]

[postcode01] [woonplaats01] ,

hierna: de heer [naam01] ,

tegen

1. Ziggo B.V gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd door Aedizon Gerechtsdeurwaarders,

2. ABN AMRO N.V. gevestigd te Amsterdam, vertegenwoordigd door De Kluijver Gerechtsdeurwaarders,

3. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., gevestigd te Leiden, en

4. Intrum Nederland B.V. (Tinka/Wehkamp), gevestigd te Amsterdam, vertegenwoordigd door De Schout Gerechtsdeurwaarders,

hierna respectievelijk: Ziggo, ABN AMRO, Zorg en Zekerheid en Intrum Nederland.

Waar deze zaak over gaat

De heer [naam01] bevindt zich in een problematische schuldensituatie. Hij heeft een voorstel gedaan aan zijn schuldeisers, waarbij een deel van de vordering(en) wordt voldaan en het resterende deel door de schuldeiser wordt kwijtgescholden. Omdat niet alle schuldeisers met dit voorstel hebben ingestemd, heeft de heer [naam01] de rechtbank verzocht het aangeboden akkoord dwingend op te leggen. Dit verzoek wordt door de rechtbank afgewezen. De rechtbank legt hierna uit waarom zij zo beslist.

1 De feiten waar de rechtbank van uitgaat
1.1.

De heer [naam01] heeft de afgelopen jaren een schuldenlast opgebouwd van

€ 77.957,16 aan negen (concurrente) schuldeisers. Het is hem niet gelukt om zelf een oplossing te vinden voor deze schulden. Met behulp van advocatenkantoor Loeff heeft hij voor het laatst op 1 maart 2022 een schuldregeling aangeboden (prognoseakkoord). Dit voorstel houdt in dat over een periode van 36 maanden aan de (concurrente) schuldeisers een uitkering wordt aangeboden van 0%, tegen kwijtschelding van het restant van hun vorderingen. Dit percentage is gebaseerd op de afloscapaciteit van de heer [naam01] op basis van zijn inkomen. Dat betekent dat de afloscapaciteit (en daarmee ook de uiteindelijke uitkering aan de schuldeisers) eventueel hoger kan uitvallen.

1.2.

Ziggo is niet akkoord gegaan met dit voorstel. De heer [naam01] heeft een schuld aan Ziggo van € 1.336,19, dat is 1,71% van de totale schuldenlast.

1.3.

ABN AMRO is ook niet akkoord gegaan met dit voorstel. De heer [naam01] heeft een schuld aan ABN AMRO van € 33.337,38, dat is 42,76% van de totale schuldenlast.

1.4.

Zorg en Zekerheid is evenmin akkoord gegaan met dit voorstel. De heer [naam01] heeft een schuld aan Zorg en Zekerheid van € 3.143,92, dat is 4,03% van de totale schuldenlast.

1.5.

Intrum Nederland is ten slotte ook niet akkoord gegaan met dit voorstel. De heer [naam01] heeft een schuld aan Intrum Nederland van € 3.350,26, dat is 4,30% van de totale schuldenlast.

1.6.

Om tot een oplossing voor zijn schulden te komen heeft de heer [naam01] op 2 augustus 2022 bij de rechtbank twee verzoeken ingediend. In de eerste plaats wil hij dat de rechtbank Ziggo, ABN AMRO, Zorg en Zekerheid en Intrum Nederland dwingt mee te werken aan de schuldregeling (een dwangakkoord oplegt). Wanneer de rechtbank dit verzoek afwijst, wil hij worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP).

1.7.

Zorg en Zekerheid is blijkens haar e-mail van 19 september 2022 alsnog akkoord gegaan. Daarnaast is Intrum Nederland blijkens de e-mail van De Schout Gerechtsdeurwaarders van 16 augustus 2022 alsnog akkoord gegaan.

2 De procedure
2.1

De verzoeken van de heer [naam01] zijn behandeld op de zitting van 17 oktober 2022. Op deze zitting verschenen:

- de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT