Uitspraak Nº NL20.10018. Rechtbank Den Haag, 2020-07-28

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
Docket NumberNL20.10018
ECLIECLI:NL:RBDHA:2020:7056
RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg

Bestuursrecht

zaaknummer: NL20.10018

V-nummer: [V-nummer]


uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen
[naam], eiser

(gemachtigde: mr. W.N. van der Voet),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. J. van Raak).

Procesverloop
Eiser heeft beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder van 3 mei 2020 (het bestreden besluit).

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. Eiser heeft daar schriftelijk op gereageerd. Vervolgens heeft verweerder nog een aanvullend verweerschrift ingediend.

Op verzoek van eiser en met instemming van verweerder is het onderzoek ter zitting achterwege gebleven.

Overwegingen
  1. Eiser is geboren op [geboortedatum] en heeft de Jemenitische nationaliteit. Op 5 juli 2019 heeft hij een asielaanvraag ingediend. Aan die aanvraag heeft hij het volgende ten grondslag gelegd. Eiser is geboren en getogen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Hij heeft gewerkt bij het staatsbedrijf Gasco en had daardoor een verblijfsvergunning voor de VAE. In september 2016 kreeg eiser te horen dat zijn contract niet meer zou worden verlengd en in november 2016 heeft hij zijn ontslagbrief ondertekend. In december 2016 is hij met zijn vrouw en kinderen naar Kenia vertrokken. Het leven was daar moeilijk en hij heeft al die tijd geprobeerd Kenia te verlaten om asiel aan te kunnen vragen. Uiteindelijk heeft een mensensmokkelaar genaamd James zijn uitreis kunnen regelen.

  2. Bij het bestreden besluit heeft verweerder de aanvraag afgewezen als ongegrond. Uit het EU-Vis systeem, door verweerder geraadpleegd op 5 juli 2019, is gebleken dat eiser een Duits visum heeft aangevraagd met een Keniaans paspoort. Het visum is verstrekt op 9 februari 2016 en was geldig van 13 maart 2016 tot 26 maart 2016. Nadat verweerder eiser hiermee heeft geconfronteerd, heeft hij verklaard dat hij dit paspoort op frauduleuze wijze heeft verkregen. Verweerder vindt dit niet aannemelijk en gaat daarom uit van de informatie uit EU-Vis. Eisers identiteit en herkomst wordt geloofwaardig geacht en daarbij wordt ook geloofwaardig bevonden dat eiser naast de Jemenitische nationaliteit ook de Keniaanse nationaliteit bezit. Verweerder gaat er daarom vanuit dat eiser zich vrij kan vestigen in Kenia en ook toegang heeft tot dit land. Eisers verklaringen over zijn vrees voor vervolging in Jemen vanwege de algemene...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT