Uitspraak Nº NL22.21013. Rechtbank Den Haag, 2022-10-27

ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11359
Docket NumberNL22.21013
Date27 Octubre 2022
CourtRechtbank Den Haag (Neederland)

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Arnhem

Bestuursrecht

zaaknummer: NL22.21013


proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 27 oktober 2022 in de zaak tussen


[eiser], v-nummer [nummer], eiser

(gemachtigde: mr. L.I. Siers),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(gemachtigde: mr. G.J. Westendorp).

Zitting

De rechtbank heeft het beroep van eiser tegen het bestreden besluit van 27 september 2022 op 27 oktober 2022 op zitting behandeld. Hieraan hebben deelgenomen eiser, de gemachtigde van eiser en de gemachtigde van de staatssecretaris.

Na afloop van de behandeling van de zaak op zitting heeft de rechtbank onmiddellijk op de zitting uitspraak gedaan. De motivering van die uitspraak vermeldt de rechtbank hierna onder de overwegingen.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Overwegingen

1. In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van eiser tegen het bestreden besluit van 27 september 2022, waarin de staatssecretaris de asielaanvraag van eiser van 24 maart 2022 niet in behandeling heeft genomen, omdat Frankrijk verantwoordelijk zou zijn voor de behandeling daarvan.

Is het beroep ontvankelijk?

Is het besluit rechtsgeldig bekendgemaakt?

2. De rechtbank stelt vast dat het bestreden besluit is genomen op 27 september 2022. Eiser had binnen een week na de bekendmaking van dit besluit beroep moeten instellen bij de rechtbank.1 Partijen zijn het niet eens over de vraag wanneer deze termijn is begonnen.

3. Volgens eiser is het bestreden besluit niet op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt en dus niet in werking getreden. Hij stelt dat het besluit niet op 27 september 2022 aan zijn gemachtigde had mogen worden gezonden, omdat zij op die datum nog niet door eiser was gemachtigd om namens hem in rechte op te reden.

3.1.

De staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat het bestreden besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, omdat gemachtigde op 27 september 2022 al de gemachtigde van eiser was. Dat gemachtigde na de formele bekendmaking aan de staatssecretaris heeft gemeld dat zij niet gemachtigd was, doet aan een rechtsgeldige bekendmaking niet af.

3.2.

Het betoog van eiser slaagt niet. De staatssecretaris heeft het besluit rechtsgeldig bekendgemaakt. Gemachtigde staat bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven als vreemdelingenadvocaat. Zij neemt deel aan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT