Uitspraak Nº ROE 22 / 1158. Rechtbank Limburg, 2022-10-19

ECLIECLI:NL:RBLIM:2022:8041
Docket NumberROE 22 / 1158
Date19 Octubre 2022
RECHTBANK limburg

Zittingsplaats Roermond

Bestuursrecht

zaaknummer: ROE 22/1158

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 19 oktober 2022 in de zaak tussen [eiseres] , eiseres

(gemachtigde: mr. J.A.H. Bogaarts),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas, verweerder

(gemachtigde: E. Peerbooms).

Procesverloop

Bij besluit van 13 december 2021 (het primaire besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiseres voor een handbewogen rolstoel in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) afgewezen.

Bij besluit van 12 april 2022 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 12 september 2022.

Eiseres is verschenen en heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde. Tevens waren aanwezig twee cliëntondersteuners. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Tevens waren aanwezig [naam 1] en [naam 2] .

Overwegingen

Feiten en omstandigheden

1. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

2. Eiseres, bekend met onder meer EDS (Ehlers-Danlos-syndroom oftewel hypermobiliteit van de gewrichten) heeft op 7 september 2021 een melding gemaakt bij verweerder in het kader van de Wmo 2015. Eiseres heeft verzocht om vervanging van haar huidige handbewogen rolstoel die ze van de gemeente Peel en Maas heeft gekregen voordat ze naar de gemeente van verweerder is verhuisd. Op 8 september 2021 heeft een keukentafelgesprek plaatsgevonden en is er een leefzorgplan opgesteld.

3. Bij het primaire besluit heeft verweerder de aanvraag van eiseres om vervanging van haar handbewogen rolstoel afgewezen omdat deze niet noodzakelijk is. Eiseres is volgens verweerder met de reeds aanwezige elektrische rolstoel in staat is om in aanvaardbare mate maatschappelijk te participeren.

4. Bij het bestreden besluit heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard. Verweerder stelt zich daarbij op het standpunt dat de elektrische rolstoel voor haar op maat gemaakt is (qua comfort en elektrische verstelmogelijkheden). Volgens verweerder wordt eiseres voldoende gecompenseerd met deze elektrische rolstoel op het gebied van de zelfredzaamheid. Met de elektrische rolstoel kan eiseres zich in voldoende mate redden in huis. De keuken van eiseres zal nog aangepast worden en onderrijdbaar worden gemaakt door verweerder. Ook is eiseres volgens verweerder in voldoende mate gecompenseerd op het gebied van de maatschappelijke participatie. Ze kan de elektrische rolstoel meenemen in haar eigen bus of in de regiotaxi, kan restaurants bezoeken, met haar zoons op stap of naar het ziekenhuis. Dat eiseres niet overal naar binnen kan of niet met iedereen kan meerijden met een elektrische rolstoel is inderdaad een beperking voor haar, maar niet in die mate dat eiseres niet meer kan participeren of in een sociaal isolement raakt. Door afwijzing van de handbewogen rolstoel wordt de maatschappelijke participatie niet zo erg aangetast dat deze niet meer van een aanvaardbaar niveau is.

5. Eiseres voert in beroep aan dat de handbewogen rolstoel onmisbaar is voor haar in huis en bij het bezoeken van winkels, restaurants, sauna, zwembad en bezoek aan vrienden en familie. Met de elektrische rolstoel kan eiseres niet overal naar binnen en in huis gebruikt ze de handbewogen rolstoel om aan de eettafel te kunnen zitten en in de keuken. Ook kan ze niet met iedereen meerijden met de elektrische rolstoel en kan ze na een operatie niet zelf naar huis rijden met haar eigen bus of met haar ouders meerijden, omdat de elektrische rolstoel niet in de auto past. Daarnaast voert eiseres aan dat er vanwege haar aandoening momenten zijn waarop ze te goed is voor een elektrische rolstoel, op die momenten wil ze graag de handbewogen rolstoel gebruiken. De elektrische rolstoel maakt haar passief. Minder bewegen veroorzaakt andere klachten aan de maag- en darmfuncties, aan de onderrug en spierkracht. Ook is van het belang voor haar psychisch...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT