Uitspraak Nº SGR 21/5311. Rechtbank Den Haag, 2022-10-31

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11285
Date31 Octubre 2022
Docket NumberSGR 21/5311
RECHTBANK DEN HAAG

Inloopteam Bestuursrecht

zaaknummer: SGR 21/5311

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], uit [woonplaats], eiseres

(gemachtigde: mr. C.H. Remmelink),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (het UWV), verweerder

(gemachtigde: F.J. Latenstein).

Procesverloop

Met het besluit van 14 oktober 2020 (het primaire besluit) heeft het UWV aan eiseres meegedeeld dat haar uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) wordt omgezet van een loongerelateerde uitkering naar een loonaanvullingsuitkering.

De ex-werkgever van eiseres heeft bezwaar ingediend.

Met het besluit van 20 juli 2021 (het bestreden besluit) heeft het UWV het bezwaar van de ex-werkgever gegrond verklaard. Het UWV heeft de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld op 31,18% en de uitkering van eiseres beëindigd per 31 augustus 2021.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het UWV heeft een verweerschrift ingediend.

Met (stilzwijgende) toestemming van partijen is een zitting achterwege gebleven. De rechtbank heeft het onderzoek gesloten.

Wat er aan deze procedure voorafging

1. Eiseres werkte als medewerker schoonmaak bij de Stichting [bedrijfsnaam]. Zij heeft zich op 13 juni 2017 ziekgemeld voor dit werk.

2. Eiseres had een WIA-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%. Met het besluit van 14 oktober 2020 gaf het UWV aan dat de loongerelateerde uitkering om zou worden gezet naar een loonaanvullingsuitkering. De ex-werkgever heeft hiertegen bezwaar ingediend en aangevoerd dat er geen actueel beeld was van de functionele mogelijkheden van eiseres. Het UWV heeft op verzoek van de ex-werkgever de arbeidsongeschiktheid van eiseres herbeoordeeld.

3. Een verzekeringsarts van het UWV heeft eiseres onderzocht en beoordeeld wat de arbeidsbeperkingen van eiseres zijn. Deze beperkingen heeft de verzekeringsarts opgenomen in een functionele mogelijkhedenlijst (FML). Vervolgens heeft een arbeidsdeskundige van het UWV vastgesteld dat er vijf functies zijn die eiseres, met haar beperkingen, nog zou kunnen uitvoeren. De arbeidsdeskundige heeft de eerste drie van deze functies gebruikt voor het berekenen van de mate van arbeidsongeschiktheid. Met de middelste van deze drie functies kan eiseres 94,90% verdienen van het loon dat zij verdiende voordat zij zich ziekmeldde. De mate van arbeidsongeschiktheid is gelet hierop bepaald op 5,10%. Omdat dit betekent dat eiseres minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft eiseres volgens het UWV geen recht meer op een WIA-uitkering. Het UWV heeft de voorgenomen beslissing kenbaar gemaakt aan eiseres.

4. Eiseres heeft een zienswijze ingediend. Een verzekeringsarts bezwaar en beroep en een arbeidsdeskundige bezwaar en beroep hebben opnieuw naar de zaak van eiseres gekeken. De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft aanvullende beperkingen aangenomen. De arbeidsdeskundige bezwaar en beroep vond twee van de eerder geduide functies niet langer geschikt. Zij heeft op basis van de middelste van de resterende drie functies de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT