Uitspraak Nº Wahv 200.258.285/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-04-30

Datum uitspraak:30 april 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

zittingsplaats Leeuwarden

Zaaknummer

: Wahv 200.258.285/01

CJIB-nummer

: 218612846

Uitspraak d.d.

: 30 april 2020

Arrest op het hoger beroep inzake de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) tegen de beslissing van de kantonrechter van de rechtbank

Midden-Nederland van 4 februari 2019, betreffende

[betrokkene] (hierna: de betrokkene),

wonende te [A] .

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie ongegrond verklaard.

Het verloop van de procedure

De betrokkene heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de kantonrechter.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene heeft het beroep schriftelijk nader toegelicht.

De advocaat-generaal heeft de gelegenheid gekregen daarop te reageren. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

De beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een sanctie opgelegd van € 95,- voor: “voertuig parkeren op parkeerplaats voor vergunninghouders in strijd met de aan de vergunning verbonden voorwaarden”. Deze gedraging zou zijn verricht op 16 juli 2018 om 14:23 uur op de Koningslaan in Bussum met het voertuig met het kenteken [00-YY-YY] .

2. De betrokkene vindt het niet terecht dat hem een boete is opgelegd. Hij voert daartoe aan dat bij het adres waar hij op bezoek ging het niet toegestaan is het voertuig stil te laten staan of te parkeren en daarom heeft hij zijn voertuig in een omringende straat geparkeerd. Vervolgens is de betrokkene direct naar het bezoekadres gelopen en heeft daar een bezoekersvergunning gehaald. Het heeft maximaal 5,5 minuut geduurd voordat hij terug bij zijn auto was. Hij moet de ambtenaar net zijn misgelopen. Verder geeft de betrokkene aan dat hij niet op een andere manier de beschikking over de bezoekersvergunning kon krijgen. De afspraak voor ziekenbezoek was die ochtend gemaakt zodat opsturen geen optie was en degene bij wie hij op bezoek ging was door ziekte niet in staat de vergunning bij het voertuig af te geven. Ook parkeren dichterbij het bezoekadres behoorde niet tot de mogelijkheden omdat er geen parkeerplaatsen beschikbaar waren. De betrokkene verzoekt de zaak te heroverwegen en uit coulance de sanctie achterwege te laten of het bedrag daarvan te matigen.

3. Het hof...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT