Uitspraak Nº Wahv 200.303.167/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-10-28

ECLIECLI:NL:GHARL:2022:9218
Docket NumberWahv 200.303.167/01
Date28 Octubre 2022
CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

zittingsplaats Leeuwarden

Zaaknummer

: Wahv 200.303.167/01

CJIB-nummer

: 231900278

Uitspraak d.d.

: 28 oktober 2022

Arrest op het hoger beroep inzake de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) tegen de beslissing van de kantonrechter van de rechtbank Gelderland van 27 augustus 2021, betreffende

[de betrokkene] (hierna: de betrokkene),

wonende te [woonplaats] .

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie ongegrond verklaard.

Het verloop van de procedure

De betrokkene heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de kantonrechter.

De advocaat-generaal heeft de gelegenheid gekregen een verweerschrift in te dienen. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

De beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een sanctie opgelegd van € 95,- voor: “parkeren bij een kruispunt binnen 5 meter daarvan” (feitcode R397A). Deze gedraging zou zijn verricht op 6 februari 2020 om 11:26 uur op de Emdenmeen in Harderwijk met het voertuig met het kenteken [kenteken] .

2. De betrokkene bestrijdt dat zijn voertuig binnen vijf meter van een kruispunt geparkeerd stond. Ter onderbouwing heeft hij een verklaring van een getuige overgelegd, waarin door zijn vroegere buurman wordt verklaard dat het voertuig van de betrokkene verder dan vijf meter van de hoeken geparkeerd stond. De betrokkene geeft aan dat hij niet op de door de ambtenaar aangegeven plek geparkeerd, maar dat hij iets verderop stond. De betrokkene heeft het opgemeten en hij heeft op genoemd kruispunt geparkeerd binnen 8 tot 12 meter en de afstand was mogelijk nog ruimer.

3. Het dossier bevat een op ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal, waarin de ambtenaar - zakelijk weergeven - verklaart dat het voertuig met kenteken [kenteken] binnen vijf meter van een kruispunt stond geparkeerd en dat daarmee hinder werd veroorzaakt voor afslaand verkeer. De ambtenaar heeft tevens foto's van de vermeende gedraging overgelegd. Op één foto is te zien dat de betrokkene een gehandicaptenparkeerkaart achter het voorruit had liggen en op een andere foto is ingezoomd op het kenteken aan de voorzijde. Daarnaast heeft de ambtenaar op Google Maps Street View prints aangeven waar het voertuig van de betrokkene geparkeerd stond. De situatie was...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT