Uitspraak Nº Wahv 200.304.178/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-10-28

ECLIECLI:NL:GHARL:2022:9228
Docket NumberWahv 200.304.178/01
Date28 Octubre 2022
CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

zittingsplaats Leeuwarden

Zaaknummer

: Wahv 200.304.178/01

CJIB-nummer

: 233716302

Uitspraak d.d.

: 28 oktober 2022

Arrest op het hoger beroep inzake de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) tegen de beslissing van de kantonrechter van de rechtbank

Midden-Nederland van 22 november 2021, betreffende

[de betrokkene] (hierna: de betrokkene),

wonende te [woonplaats] .

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie ongegrond verklaard.

Het verloop van de procedure

De betrokkene heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de kantonrechter.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene heeft de gelegenheid gekregen het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

De beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een sanctie opgelegd van € 140,- voor: “niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of een autosnelweg”. Deze gedraging zou zijn verricht op 19 mei 2020 om 15:12 uur op de Rijksweg A6 in Lelystad met het voertuig met het kenteken [kenteken] .

2. De betrokkene voert aan dat de sanctie ten onrechte aan hem als kentekenhouder is opgelegd. De ambtenaar geeft aan dat er geen staandehouding heeft plaatsgevonden omdat hij geen stopmiddelen voorhanden had. Dat is vreemd, aangezien het op dat moment niet druk was op de weg en er een tankstation in de buurt was. De ambtenaar had eenvoudig met een handgebaar aan kunnen geven dat de bestuurder van het voertuig hem moest volgen. In die situatie is een staandehouding verplicht, aldus de betrokkene.

3. Uit artikel 5 van de Wahv volgt het uitgangspunt dat wanneer een gedraging wordt geconstateerd, de ambtenaar de bestuurder staande houdt en zijn identiteit vaststelt, zodat hem een sanctie kan worden opgelegd. Slechts wanneer er geen reële mogelijkheid is geweest om de identiteit van de bestuurder vast te stellen, mag de sanctie aan de kentekenhouder worden opgelegd.

In het zaakoverzicht staat als reden dat niet is staande gehouden vermeld: "geen stopmiddelen voorhanden".

4. De advocaat-generaal stelt in het verweerschrift dat er bij het ontbreken van stopmiddelen in het voertuig van de ambtenaar volgens vaste jurisprudentie van het hof geen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT