Besluit van 14 oktober 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 14 oktober 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 7 oktober 2011, directie Wetgeving, nr. 5702852/11/6;Gelet op artikel 12 van de Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringwet internationale inning levensonderhoud treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing van dit besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT