Besluit van 11 september 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 17 juli 2012 tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen ter implementatie van de herziene universeledienstrichtlijn in verband met diensten voor eindgebruikers met een fysieke beperking, alsmede wijziging van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007 en het Frequentiebesluit

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 11 september 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 17 juli 2012 tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen ter implementatie van de herziene universeledienstrichtlijn in verband met diensten voor eindgebruikers met een fysieke beperking, alsmede wijziging van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007 en het Frequentiebesluit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 september 2012, nr. WJZ / 12302211; Gelet op artikel IV van het Besluit van 17 juli 2012 tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen ter implementatie van de herziene universeledienstrichtlijn in verband met diensten voor eindgebruikers met een fysieke beperking, alsmede wijziging van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007 en het Frequentiebesluit; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I

van het Besluit van 17 juli 2012 tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT