Besluit van 20 juni 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen IV en X van de Wet OM-afdoening

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 20 juni 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen IV en X van de Wet OM-afdoening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 14 juni 2011, directie Wetgeving, nr. 5696858/11/6;Gelet op artikel XXII van de Wet OM-afdoening;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen IV en X van de Wet OM-afdoening treden in werking met ingang van 1 juli 2011.

Onze Minister van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT