Besluit van 20 juni 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen IV en X van de Wet OM-afdoening

Besluit van 20 juni 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen IV en X van de Wet OM-afdoening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 14 juni 2011, directie Wetgeving, nr. 5696858/11/6;Gelet op artikel XXII van de Wet OM-afdoening;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen IV en X van de Wet OM-afdoening treden in werking met ingang van 1 juli 2011.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.’s-Gravenhage, 20 juni 2011BeatrixDe Minister van Veiligheid en Justitie,I. W. Opstelten

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2011 De Minister van Veiligheid en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT