Besluit van 28 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek

Besluit van 28 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 16 juni 2011, nr. 5699725/11/6;Gelet op artikel V van de Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek treedt in werking met ingang van 1 januari...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT