Besluit van 2 november 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 juni 2012 tot wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 2 november 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 juni 2012 tot wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 30 oktober 2012, nr. WJZ / 12339353; Gelet op artikel VI van de wet van 28 juni 2012 tot wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 28 juni 2012 tot...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT