Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)

 
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is tarieven voor de opslag duurzame energie voor het jaar 2019 vast te stellen op het verbruik van elektriciteit en aardgas om de verdere stimulering van de duurzame energie te financieren; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet opslag duurzame energie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: a. In het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt «en € 0,0285 in 2018» vervangen door «, € 0,0285 in 2018 en € 0,0524 in 2019». b. In het eerste lid, onderdeel a, onder 2°, wordt «en € 0,0106 in 2018» vervangen door «, € 0,0106 in 2018 en € 0,0161 in 2019. c. In het eerste lid, onderdeel a, onder 3°, wordt «en € 0,0039 in 2018» vervangen door «, € 0,0039 in 2018 en € 0,0059 in 2019». d. In het eerste lid, onderdeel a, onder 4°, wordt «en € 0,0021 in 2018» vervangen door «, € 0,0021 in 2018 en € 0,0031 in 2019». e. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «en € 0,0285 in 2018» vervangen door «, € 0,0285 in 2018 en € 0,0524 in 2019». f. In het eerste lid, onderdeel c, onder 1°, wordt «en € 0,0046 in 2018» vervangen door «, € 0,0046 in 2018 en € 0,0084 in 2019». g. In het eerste lid, onderdeel c, onder 2°, wordt «en € 0,0040 in 2018» vervangen door «, € 0,0040 in 2018 en € 0,0061 in 2019». h. In het eerste lid, onderdeel c, onder 3°, wordt «en €...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT