Voorlopige voorziening van Rechtbank Haarlem, 24 augustus 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:24 augustus 2011
Uitgevende instantie::Rechtbank Haarlem
SAMENVATTING

VORDERING IN KORT GEDING VAN TOEGELATEN INSTELLING EX ART. 70 WONINGWET TOT ONTRUIMING DOOR DE ZOON VAN DE DOOR ZIJN OVERLEDEN MOEDER GEHUURDE WONING Zoon is voornemens een vordering ex artikel 7:268 lid 2 BW in te stellen. Voorzieningenrechter overweegt dat in kort geding de ontruiming van het gehuurde kan worden bevolen indien evident is dat de achterblijver niet aan de criteria van genoemde... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 183625 / KG ZA 11-329

Vonnis in kort geding van 24 augustus 2011

in de zaak van

de stichting

WONINGSTICHTING ROCHDALE,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. W.J. Leenders te Amsterdam,

tegen

 1. [S],

  wonende te Zaandam,

  gedaagde,

  advocaat mr. M.E. Zweers te Amsterdam,

 2. DE PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN DE ONROERENDE ZAAK OF EEN GEDEELTE DAARVAN, GELEGEN TE ZAANDAM AAN [adres],

  gedaagden,

  niet verschenen.

  Eiseres zal hierna Rochdale worden genoemd. Gedaagde sub 1 zal worden aangeduid als [S].

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - de mondelinge behandeling

  - de vermindering van eis

  - de pleitnota van Rochdale

  - de pleitnota van [S].

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  2.1. Rochdale is een toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet. Met ingang van 1 juli 1996 heeft Rochdale de woning aan [adres] te Zaandam, (hierna: de woning) verhuurd aan [S], de moeder van gedaagde sub 1. [S] zal hierna worden aangeduid als moeder [S].

  2.2. [S] heeft van 30 oktober 1996 tot 25 juli 1997 en van 17 maart 2005 tot 14 april 2010 ingeschreven gestaan op het adres [adres] te Zaandam en staat daar vanaf 30 juli 2010 tot heden ingeschreven. De (inmiddels ex-)echtgenote van [S] en hun twee kinderen stonden van 10 juli 1996 tot 21 februari 2002 ook op dat adres ingeschreven. Voorts hebben diverse andere familieleden en kennissen van moeder [S] op [adres] te Zaandam ingeschreven gestaan.

  2.3. De gemeente Zaanstad heeft moeder [S] bij besluit van 12 januari 2011 medegedeeld dat zij per 27 december 2010 was uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basisadministratie wegens vertrek naar Turkije.

  2.4. Bij brief van 22 februari 2011 heeft Rochdale de bewoners van de woning medegedeeld dat was geconstateerd dat moeder [S] niet meer op het adres [adres] woonde en dat de bewoners de woning onrechtmatig in gebruik hadden. [S] en de overige bewoners werden gesommeerd de woning binnen vijf dagen te ontruimen.

  2.5. Moeder [S] heeft tegen het onder 2.3 genoemde besluit een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar is op 15 april 2011 gegrond verklaard.

  2.6. Op 14 april 2011 is moeder [S] in de woning overleden.

  2.7. Bij brief van 28 april 2011 heeft de advocaat van Rochdale [S] en overige bewoners van de woning gesommeerd deze uiterlijk op 6 mei 2011 te ontruimen.

  2.8. [S] is voornemens op korte termijn bij de sector Kanton van deze rechtbank een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT