Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 20 april 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:20 april 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Arnhem
SAMENVATTING

Vordering voorlopige tenuitvoerlegging na voorwaardelijke veroordeling. Artikel 14fa Wetboek van Strafrecht blijft in dit geval buiten toepassing wegens strijd met het legaliteitsbeginsel zoals neergelegd in artikel 1 Sr of artikel 7 EVRM. Officier van justitie niet-ontvankelijk in zijn vordering.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ARNHEM

Kabinet rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken

BESCHIKKING

VORDERING VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING

Parketnummer:05/703269-10

RC-nummer: 10/1599

De rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie van 19 april 2012 strekkende tot het verlenen van een bevel tot voorlopige tenuitvoerlegging van een door de rechtbank bij vonnis van 21 december 2011 opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden tegen de verdachte:

Naam: [veroordeelde]

geboortedatum

en geboorteplaats: [geboortedatum] 1967 te [geboorteplaats],

woonplaats: [woonplaats],

adres: [adres]

thans verblijvende politiebureau te Arnhem

OVERWEGINGEN

De veroordeelde is bij onherroepelijk vonnis van 21 december 2011 onder meer veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden met een proeftijd van twee jaren. Hierbij zijn veroordeelde bijzondere voorwaarden opgelegd. Deze proeftijd is ingegaan op 05 januari 2012 en zal eindigen op 04 januari 2014.

De officier van justitie vordert de voorlopige tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij van mening is dat veroordeelde de bijzondere voorwaarden heeft overtreden. Ter onderbouwing daarvan heeft de officier van justitie een rapport “Advies tenuitvoerlegging” d.d. 18 april 2012 opgesteld door Reclassering Nederland, overgelegd.

De rechter-commissaris heeft op 20 april 2012 veroordeelde, zijn raadsman en de officier van justitie gehoord.

De raadsman heeft onder meer gepleit dat de officier van justitie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn vordering. De raadsman heeft hierbij opgemerkt dat artikel 14fa Sr het karakter van een straf heeft en dat om die reden artikel 1 Sr van toepassing is.

Onder verwijzing van en overlegging van een aantal uitspraken, in bijzonder de uitspraak van de rechter-commissaris Maastricht van 20 april 2012, heeft de officier van justitie opgemerkt dat er bij het toepassen van artikel 14fa geen verandering wordt aangebracht in het karakter van de aan veroordeelde opgelegde straf.

De rechter-commissaris overweegt verder als volgt.

Met inwerkingtreding per 1 april 2012 geeft artikel 14fa de rechter-commissaris de mogelijkheid om een voorwaardelijke straf voorlopig ten uitvoer te leggen. De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT