Verzet van Rechtbank Amsterdam, 21 maart 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:21 maart 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
SAMENVATTING

Verstrijken verzettermijn verstekvonnis tlv Ontvanger (143 Rv).

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 505153 / HA ZA 11-2794

Vonnis in incident van 21 maart 2012

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

ONTVANGER BELASTINGDIENST CENTRALE ADMINISTRATIE,

zetelend te Apeldoorn,

opposant in de hoofdzaak,

verweerder in het incident,

advocaat mr. H.M. ten Haaft te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BIG APPLE SERVICES B.V.,

gevestigd te Duiven,

geopposeerde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer.

Partijen zullen hierna Ontvanger en Big Apple Services genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding met producties van 8 november 2011;

  - akte overlegging producties zijdens Ontvanger;

  - de incidentele conclusie tot niet-ontvankelijkheid met producties zijdens Big Apple Services;

  - de incidentele conclusie van antwoord zijdens Ontvanger.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

 2. De feiten in het incident

  2.1. Tussen Big Apple Services als eisende partij en Ontvanger als gedaagde partij heeft de rechtbank op 25 mei 2011 een verstekvonnis (hierna verkort aangeduid als het verstekvonnis) gewezen. Voor zover hier van belang luidt de beslissing als volgt:

  (..)

  “De rechtbank

  3.1. verklaart voor recht dat Big Apple Services B.V. opposante is tegen de tenuitvoerlegging van het in het lichaam van de dagvaarding omschreven dwangbevel (hierna: het dwangbevel),

  3.2. verklaart voor recht dat geopposeerde (rechtbank: lees Ontvanger) met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel jegens opposante onrechtmatig handelt,

  3.3. stelt het dwangbevel buiten effect,

  3.4. verbiedt geopposeerde verdere maatregelen die strekken tot invordering van kansspelbelasting en omzetbelasting zolang de materiële verschuldigdheid ervan niet onherroepelijk vast is komen te staan,”

  (..)

  2.2. Big Apple Services heeft het verstekvonnis op 17 juni 2011 betekend, blijkens het exploit aan Ontvanger op het adres Stationsplein 50 te Apeldoorn. Het exploit is door de deurwaarder gelaten aan een receptioniste die aldaar als uitzendkracht werkzaam was.

  2.3. Ontvanger is bij dagvaarding van 8 november 2011 in verzet gekomen tegen het verstekvonnis.

 3. De beoordeling in het incident

  3.1. Big Apple Services heeft gevorderd dat Ontvanger door de rechtbank niet ontvankelijk zal worden verklaard in haar vorderingen in de hoofdzaak. Daartoe heeft Big Apple Services - kort gezegd - gesteld dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT