Verstek van Gerechtshof 's-Gravenhage, 24 mei 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:24 mei 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Het Hof verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep.

 
GRATIS UITTREKSEL

Rolnummer: 22-002261-11

Parketnummer: 09-410999-09

Datum uitspraak: 24 mei 2012

VERSTEK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 6 augustus 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Roemenië) op [geboortejaar] 1989,

[adres].

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 10 mei 2012 gevorderd dat de niet ter terechtzitting in hoger beroep verschenen verdachte niet-ontvankelijk zal worden verklaard in het hoger beroep.

Ontvankelijkheid in het hoger beroep

Naar aanleiding van een faxbericht van de raadsvrouw van de verdachte d.d. 28 april 2011 is op diezelfde dag ter griffie van de rechtbank 's-Gravenhage hoger beroep ingesteld door een ambtenaar van de griffie aldaar. In het faxbericht van de raadsvrouw ontbreekt echter de mededeling dat zij door de verdachte bepaaldelijk is gevolmachtigd tot het instellen van hoger beroep. Voorts ontbreekt de mededeling dat zij de griffieambtenaar bepaaldelijk volmachtigt voor het instellen hiervan. Het instellen van het hoger beroep voldoet derhalve niet aan de hieraan gestelde eisen.

Nu - anders dan in de situatie die zich...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT