Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, April 21, 2006

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2006/04/21
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Vrijspraak terzake moord en levensbeeindiging op verzoek. Een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 voorwaardelijk terzake hulp bij zelfdoding.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Parketnummer: 01/839087-05

Uitspraakdatum: 21 april 2006

VERKORT VONNIS

Verkort vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [adres]

Dit vonnis is op tegenspraak

gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 20 september 2005, 27 januari 2006 en 7 april 2006.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht

.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 19 augustus 2005.

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

  1. hij op of omstreeks 14 mei 2005 te Helmond tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte en/of zijn

mededaer(s) met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, die [slachtoffer] (onder meer middels een injectiespuit) (een hoeveelhe(i)d(en) heroine

en/of methadon en/of een of meer (andere) stoffen toegediend en/of (daarbij)

een luchtdichte zak over het hoofd van die [slachtoffer] getrokken en/of

geplaatst, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden;

(artikel 289 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 14 mei 2005 te Helmond, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, opzettelijk het leven van [slachtoffer]

op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen heeft beeindigd, door die [slachtoffer] (onder meer middels een injectiespuit) (een) hoeveelhe(i)d(en)

heroine en/of methadon en/of een of meer (andere) stoffen toe te dienen en/of

(daarbij) een luchtdichte zak over het hoofd van die [slachtoffer] te trekken

en/of te plaatsen;

(artikel 293 Wetboek van Strafrecht)

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht

of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 21 april 2005 tot en met 14 mei 2005 te

Eindhoven en/of Helmond, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, [slachtoffer] bij

zelfdoding behulpzaam is geweest en/of die [slachtoffer] de middelen daartoe heeft

verschaft, door die [slachtoffer] een hoeveelheid heroine en/of methadon en/of

(een) injectiespuit(en) te verschaffen en/of die [slachtoffer] (onder meer middels

een injectiespuit) een of meer hoeveelhe(id(en) heroine en/of methadon en/of

een of meer (andere) stof(fen) toe te dienen en/of (daarbij) een luchtdichte

zak over het hoofd van die [slachtoffer] te plaatsen, waarna de zelfdoding van

[slachtoffer] is gevolgd;

(artikel 294 Wetboek van Strafrecht)

De tenlastelegging is op vordering van de officier van justitie ter terechtzitting van 7 april 2006 gewijzigd. Van deze vordering is een kopie aan dit vonnis gehecht.

De geldigheid van de dagvaarding.

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen.

De bevoegdheid van de rechtbank.

Krachtens de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT