Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 7 mei 2008

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 7 mei 2008
Uitgevende instantie::Rechtbank Dordrecht
SAMENVATTING

Ongeval tussen bromfiets en auto. Op basis rapportage verkeersongevallendienst voorrangsfout bromfiets. Geen aansprakelijkheid automobilist hoewel hij iets harder reed dan toegestane snelheid van 60 km/uur. Uit politieonderzoek blijkt niet dat geringe overtreding max snelheid heeft bijgedragen aan ontstaan ongeluk.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 70594 / HA ZA 07-2378

vonnis van de meervoudige kamer van 7 mei 2008

in de zaak van

[eiseres],

wonende te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

eiseres,

procureur: mr. P.C. van Houten,

tegen

[gedaagde],

wonende te Oud-Beijerland,

gedaagde,

procureur: mr. J.A. Visser.

Partijen worden hieronder ook aangeduid als [eiseres] en [gedaagde].

 1. Het procesverloop

  De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

 2. verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor,

 3. beschikking van 9 november 2005 met betrekking tot het voorlopig getuigenverhoor,

 4. processen-verbaal van het voorlopig getuigenverhoor gehouden op 10 april en 26 september 2006,

 5. dagvaarding van 11 juni 2007,

 6. conclusie van antwoord,

 7. tussenvonnis van 15 augustus 2007,

 8. proces-verbaal van comparitie van 17 oktober 2007 en de daarin genoemde stukken,

 9. conclusie van repliek,

 10. akte tot rectificatie zijdens eiseres,

 11. conclusie van dupliek,

 12. de door beide partijen overgelegde producties.

 13. De vaststaande feiten

  Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de producties, voor zover niet betwist, staat het volgende tussen partijen vast.

  2.1 Op 3 september 2003 omstreeks 12.45 uur heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij waren betrokken [eiseres] als bestuurder van een bromfiets en [gedaagde] als bestuurder van een personenauto. Ten gevolge van het ongeval heeft [eiseres] letselschade en materiÎle schade geleden.

  2.2 Het ongeval vond plaats op de Blaaksedijk West, buiten de bebouwde kom van Heinenoord in de gemeente Binnenmaas. De Blaaksedijk West bestond uit ÈÈn rijbaan die met een onderbroken streep verdeeld was in twee rijstroken. EÈn rijstrook was 2,1 meter breed en bestemd voor het verkeer in de richting van de bebouwde kom van Heinenoord. De andere rijstrook was 1,9 meter breed en was bestemd voor het verkeer in de richting van de bebouwde kom van Blaaksedijk. Aan weerszijden van de rijbaan was door middel van onderbroken suggestiestrepen een strook van 1,1 meter van de rijbaan afgescheiden. Deze strook was bestemd voor onder meer bromfietsen.

  2.3 [gedaagde] reed op de Blaaksedijk West richting de bebouwde kom van Heinenoord. [eiseres] kwam vanaf de parallelweg van de A29 en wilde linksaf de Blaaksedijk West haar weg vervolgen in de richting van de Reedijk.

  2.4 Op het kruispunt van de Blaaksedijk West en de parallelweg van de A29 geldt een voorrangsregeling. Het verkeer komende vanaf de parallelweg dient voorrang te geven aan het verkeer dat zich op de Blaaksedijk West bevindt. Deze regeling is voor het verkeer op de parallelweg kenbaar doordat kort voor het kruisingsvlak met de Blaaksedijk West aan weerszijden van de rijbaan een bord volgens Model B7 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (het zogeheten stop-gebod) was geplaatst. De plaats waar op de parallelweg van de A29 gestopt moet worden, werd aangeduid door een dubbele stopstreep. De ter plaatse toegestane maximum snelheid voor het verkeer op de Blaaksedijk West bedroeg voor motorvoertuigen 60 km per uur.

  2.5 Verbalisanten van de dienst Regionale Verkeersondersteuning (RVO) van de politie Zuid-Holland-Zuid, hebben ter plaatse om omstreeks 13.56 uur een onderzoek ingesteld. In het proces-verbaal verkeersongevalsanalyse van 7 januari 2004 wordt een aantal conclusies getrokken, onder meer aan de hand van de rem-blokkeersporen die zijn aangetroffen op het wegdek:

  - [gedaagde] reed met een vermoedelijke snelheid van 64,4 km per uur over het voor hem bestemde rechter deel van de weg, toen hij de kruising naderde;

  - Het ongeval vond...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT