Raadkamer van Gerechtshof Arnhem, 18 september 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:18 september 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Beklag ex art. 12 SV tegen beslissing niet strafrechtelijk vervolgen Dolfinarium ivm vermeende mishandeling orka Morgan niet ontvankelijk.

 
GRATIS UITTREKSEL

K12/0074

Beschikking

inzake

De Stichting Een DIER Een VRIEND,

gevestigd te ’s-Gravenhage,

klaagster,

tegen

Dolfinarium Harderwijk B.V.,

gevestigd te Harderwijk,

beklaagde.

Op 27 februari 2012 is ter griffie van het hof een klaagschrift binnengekomen van klaagster. Het klaagschrift richt zich tegen de beslissing van de officier van justitie te Arnhem-Zutphen om tegen beklaagde geen strafvervolging in te stellen.

Het hof heeft kennisgenomen van het ambtsbericht van de officier van justitie te Arnhem-Zutphen, het schriftelijk verslag van de advocaat-generaal en de overige op deze zaak betrekking hebbende stukken.

Het beklag

Klaagster heeft aangifte gedaan van mishandeling van de orka Morgan, gepleegd door beklaagde in de periode van eind juni 2010 tot en met november 2011 te Harderwijk.

De aangifte is niet gedateerd, maar is blijkens het ambtsbericht van de officier van justitie eind november 2011 bij de politie Noord- en Oost-Gelderland binnengekomen.

Voor wat betreft de feiten verwijst het hof naar het aan deze beschikking in kopie gehechte ambtsbericht van de officier van justitie.

De officier van justitie heeft klager bij brief van 22 december 2011 meegedeeld dat beklaagde niet vervolgd zal worden. De officier van justitie acht een strafrechtelijk onderzoek niet zinvol, omdat de orka overgeplaatst is naar Tenerife, waarmee het conflict zou zijn opgelost.

De ontvankelijkheid van klaagster in haar beklag

Bij de beslechting van maatschappelijke verschillen van inzicht past een terughoudend gebruik van het strafrecht. In eerste instantie beslist het Openbaar Ministerie of het strafrecht, als uiterste middel, zal worden gehanteerd.

De beklagprocedure dient als correctiemiddel bij een onjuiste beoordeling door het Openbaar Ministerie.

Genoemd terughoudend gebruik brengt met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT