Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, Sector kanton, October 08, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/10/08
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Boek 1 BW Verzoek tot opheffing van curatele gedaan door betrokkene (curanda). Kantonrechter motiveert uitgebreid waarom hij vindt dat betrokkene een kans verdient om in de toekomst haar vermogenrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen weer zelf te behartigen. Beslissing: Kantonrechter wijst verzoek tot opheffing curatele toe.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK BREDA

Team kanton Bergen op Zoom

Zaaknummer: 728133 / OV VERZ 12-2899

Cbnr: 25076

Beschikking d.d. 8 oktober 2012 op een verzoek tot opheffing van een ondercuratelestelling

inzake:

[betrokkene],

wonende te [adres],

hierna te noemen betrokkene.

 1. Het verloop van het geding

  1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

  1. de beschikking van de kantonrechter te Bergen op zoom van 15 juli 2009, met alle daarin vermelde stukken;

  2. de brief van 21 juni 2012 (ingekomen ter griffie op 6 juli 2012) van [X], Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige van Novadic-Kentron, waarin zij verzoekt om de curatele op te heffen;

  3. de brieven van 17 juli 2012, 13 september 2012 en 29 september 2012 van [Y] h.o.d.n. P.’BHZ’, curator, met daarin opgenomen de laatste stand van zaken.

  4. de mondelinge behandeling ter zitting op 2 oktober 2012 en de in dat verband door de griffier gemaakte aantekeningen.

  1.2 De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

  1.3 Als belanghebbende zijn aangemerkt:

 2. betrokkene;

 3. [Y] h.o.dn. P. ‘BHZ’, curator;

 4. [X], Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige van Novadic-Kentron.

 5. Het verzoek

  Het verzoek strekt tot opheffing van de ondercuratelestelling van betrokkene.

 6. De beoordeling

  3.1 Bij beschikking van 15 juli 2009 van de kantonrechter te Bergen op Zoom, gewezen onder zaaknummer 529565 OV VERZ 09-369, is betrokkene onder curatele gesteld, met benoeming van [Y] tot curator.

  3.2 Aan het verzoek wordt -kort gezegd- ten grondslag gelegd dat de oorzaken die tot de ondercuratelestelling van betrokkene hebben geleid niet langer bestaan en dat tot opheffing van de maatregel kan worden overgegaan. Betrokkene erkent hierbij dat in het verleden heel veel zaken zijn fout gegaan. Zij betreurt dat. Betrokkene is van mening, dat inmiddels met betrekking tot haar persoon een dusdanig stabiele situatie is ontstaan dat ze het in de toekomst weer zelf wil gaan proberen. Zij benadrukt hierbij dat zij ook -na een positieve beslissing op haar verzoek tot opheffing van de curatele- hulp zal blijven krijgen vanuit Novadic Kentron en Humanitas. Bij laatstgenoemde instelling is zij inmiddels ook als vrijwilligster werkzaam. Zij legt in dat verband een brief d.d. 12 september 2012 van de coördinator Maatjesproject Humanitas Bergen op Zoom over. Zij weet dat zij de ziekte van Parkinson heeft maar dat is een langzaam voortschrijdend proces. Zij weet ook dat in het verleden een alcoholproblematiek heeft gespeeld maar daar krijgt ze begeleiding voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT