Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 28 november 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:28 november 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Dordrecht
SAMENVATTING

Geldleningsovereenkomst. Vraag is tussen wie de overeenkomst is aangegaan. De betrokken heren in privé of hun respectievelijke vennootschappen. Oordeel is door beide partijen in privé aangegaan.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 97248 / HA ZA 12-2070

Vonnis van 28 november 2012

in de zaak van

 1. [Eiser 1]

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [Y] HOLDING B.V.,

  wonende resp. gevestigd te Barendrecht,

  eisers,

  advocaat mr. S.J. Nauta,

  tegen

 3. [Gedaagde 1]

 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  SCHILDTINVEST B.V., tevens h.o.d.n. Prima Makelaars,

 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  SCHILDTINVEST HOLDING B.V.,

  wonende resp. gevestigd te Mijnsheerenland,

  gedaagden,

  advocaat mr. L.S. van Westen.

  Partijen zullen hierna [eisers] (of afzonderlijk [eiser 1] en [eiser 2]) en [gedaagden] (of afzonderlijk [gedaagde 1], Schildtinvest en Schildtinvest Holding) genoemd worden.

 6. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 9 mei 2012 en de daarin genoemde processtukken;

  - het proces-verbaal van comparitie van 13 september 2012 en de daarin genoemde processtukken.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 7. De feiten

  2.1. [gedaagde 1] is enig bestuurder en aandeelhouder van Schildtinvest Holding.

  2.2. Schildtinvest Holding is enig bestuurder en aandeelhouder van Schildtinvest.

  2.3. [eiser 1] is enig aandeelhouder en bestuurder van [eiser 2].

  2.4. [eiser 1] en [gedaagde 1] kennen elkaar van de Lions Club.

  2.5. Op 24 maart 2011 is vanaf de rekening van [eiser 1] € 50.000,00 overgemaakt naar de rekening van Schildtinvest onder vermelding van “Prima makelaars Mijnsherenland Lening” (productie 4 dagvaarding).

  2.6. Eveneens op 24 maart 2011 is vanaf de rekening van [eiser 2] € 50.000,00 overgemaakt naar de rekening van Schildtinvest onder vermelding van “SCHILDTINVEST BV Lening” (productie 5 dagvaarding).

  2.7. Als productie 1 bij conclusie van antwoord heeft [gedaagden] een akte overgelegd met de volgende inhoud:

  “(…)

  Overeenkomst van geldlening

  [eiser 2]/[eiser 1] (..)

  en

  [gedaagde 1] handelend namens Schildtinvest bv (…) hierna te noemen [gedaagde 1]

  Komen overeen het navolgende overeen:

 8. [eiser 1] verstrekt aan [gedaagde 1] een lening groot € 100.000 zegge honderdduizend euro.

 9. De looptijd van de lening bedraagt 2 maanden en zal daarom uiterlijk 31 mei 2011 worden ingelost.

 10. De door [gedaagde 1] verschuldigde rente bedraagt 6% op jaar basis.

 11. Het is [gedaagde 1] toegestaan eerder boetevrij af te lossen.

 12. Terugbetaling zal gedaan worden op de rekeningnummers waar vanaf de bedragen zijn ontvangen.

 13. De verschuldigde rente zal worden overgemaakt op rekeningnummer (…) tnv [eiser 1]

  Aldus opgemaakt te Mijnsheerenland, 24 maart 2011

  Voor akkoord: Voor akkoord:

  Schildtinvest bv [eiser 2]/[eiser 1]

  [gedaagde 1] [eiser 1]”

  De akte is alleen door [gedaagde 1] en niet door [eiser 1] ondertekend.

  2.8. [gedaagden] heeft de volgende e-mailcorrespondentie overgelegd als productie 5 bij conclusie van antwoord:

  “(…)

  Van: Schildtinvest (…)

  Datum: 28 maart 2011 16:31

  Onderwerp: re:

  Aan: “[eiser 1]” (…)

  Prima [eiser 1],

  (…) Ik zal het getekende exemplaar morgenochtend door je brievenbus doen.

  [gedaagde 1]

  Op 28 maart 2011 11:41 schreef [eiser 1] (…) het volgende:

  [gedaagde 1],

  Ontvangen. (…)

  ---- Original Message ----

  From: Schildtinvest

  To: [eiser 1]

  Sent: Monday, March 28, 2011 10:56 AM

  Beste [eiser 1],

  Hierbij de overeenkomst zoals het volgens mij afgesproken is. Ik doe vanmiddag nog even het originele exemplaar in je brievenbus.

  Bedankt voor je steun.

  [gedaagde 1]

  (…)”

 14. De vordering

  3.1. [eisers] vordert:

  primair:

  [gedaagde 1] bij vonnis te veroordelen, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, om aan [eiser 1] althans [eiser 1] en/of [eiser 2] te betalen:

 15. hoofdsom € 100.000,00;

 16. contractuele vertragingsrente, subsidiair wettelijke vertragingsrente over de hoofdsom vanaf 24 maart 2011, althans de dag der verzuim, tot de dag der algehele voldoening;

  subsidiair:

  Schildtinvest, Schildtinvest Holding en [gedaagde 1] bij vonnis hoofdelijk te veroordelen, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad om aan [eiser 1], althans [eiser 1] en/of [eiser 2] te betalen:

 17. hoofdsom € 100.000,00;

 18. contractuele vertragingsrente, subsidiair wettelijke handelsrente, meer subsidiair de wettelijke vertragingsrente over de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT