Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 5 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 5 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Dordrecht
SAMENVATTING

Vraag is of verkopende partij tekortgeschoten is in de nakoming van haar verbintenis door - in strijd met artikel 7:15 BW - niet de onbezwaarde eigendom van trekkers te leveren. De trekkers zouden van diefstal afkomstig zijn. Tussenvonnis, eisende partij opgedragen te bewijzen dat de trekkers van diefstal afkomstig waren op het moment dat de verkoper deze trekkers aan haar heeft afgeleverd.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 95865 / HA ZA 11-2561

Vonnis van 5 december 2012

in de zaak van

 1. [Eiser 1]

  wonende te Warschau, Polen,

 2. de vennootschap naar buitenlands recht

  P&J SP. Z.O.O.,

  gevestigd te Katowice, Polen,

 3. de vennootschap naar buitenlands recht

  PJ TRANS SP. Z.O.O.,

  gevestigd te Czestochowa, Polen,

  eisers,

  advocaat mr. J.B. Houtappel,

  tegen

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [X] TRUCKS B.V.,

  gevestigd te Groot-Ammers (gemeente Liesveld),

  gedaagde,

  advocaat mr. R.W.M. Beerens.

  Partijen zullen hierna [eisers] (of afzonderlijk [eiser 1], P&J resp. PJ Trans)

  en [gedaagde] genoemd worden.

 4. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 11 april 2012 en de daarin genoemde processtukken;

  - het proces-verbaal van comparitie van 4 juli 2012 en de daarin genoemde processtukken;

  - de akte van 18 juli 2012 van [gedaagde];

  - de akte van 15 augustus 2012 van [eisers].

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 5. De feiten

  2.1. De vertegenwoordiger van [gedaagde] genaamd [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1]) heeft op 28 oktober 2010 in Spanje de volgende twee trekkers gekocht van de heer en mevrouw [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2]):

  - VOLVO FH 12 met chassisnummer: [trekker B] (hierna: trekker B);

  - VOLVO FH 12 met chassisnummer: [trekker C] (hierna: trekker C).

  De trekkers B en C tezamen worden hierna aangeduid als: ‘de trekkers’.

  2.2. Op 1 november 2010 heeft [gedaagde] € 34.500,00 aan [betrokkene 1] in Spanje overgemaakt. In de omschrijving van de hierbij behorende betalingsopdracht staat onder meer vermeld: “AANKOOP 2 ST VOLVO”.

  2.3. [betrokkene 1] heeft op 2 november 2010 contant € 32.000,00 aan [betrokkene 2] voor de trekkers betaald.

  2.4. [eiser 1] heeft een klein transportbedrijf en handelt in trucks.

  2.5. Op 13 december 2010 heeft [eiser 1] trekker B en op 21 januari 2011 trekker C gekocht van [gedaagde] op naam en voor rekening van respectievelijk P&J en PJ Trans. De trekkers zijn in Nederland geleverd. Voor iedere trekker heeft [eiser 1] € 34.000,00 vermeerderd met € 1.000,00 aan transportkosten aan [gedaagde] betaald.

  2.6. Nadat de trekkers door [gedaagde] aan [eisers] waren afgeleverd, zijn de trekkers als “vermist” of “gestolen” opgegeven in Spanje.

  2.7. In twee vertalingen uit het Pools van uittreksels uit het Europees Voertuigen Register staat onder meer het volgende vermeld:

  “(…)

  Het Europees Voertuigen Register verklaart dat het voertuig met het merk:

  VOLVO [00 X0 000 XX]

  met chassisnummer:

  *[trekker C]*

  als vermist is opgegeven de dato [doorgestreept]

  op het grondgebied van Spanje

  (…)

  Het Europees Voertuigen Register verklaart dat het voertuig met het merk:

  VOLVO FH [00 X0 000 XX]

  met chassisnummer: (…)

  *[trekker B]

  als vermist is opgegeven de dato [doorgestreept]

  op het grondgebied van Spanje

  (…)”

  2.8. [eiser 1] heeft op 3 februari 2011 de trekkers gekocht van P&J en PJ Trans voor € 43.358,75 per stuk. Vervolgens heeft [eiser 1] op 7 februari 2011 de trekkers doorverkocht aan BIG TRUCK voor € 43.815,99 per stuk.

  2.9. Trekker C is door de politie in Polen in beslag genomen. In de vertaling van een brief van de Poolse politie van 4 april 2011 staat onder meer het volgende:

  “(…) betreffende de aanhouding van de trekker merk Volvo (…) [trekker C], deelt het Politiebureau te Terespol mede dat het hier genoemde voertuig bekend staat als een in Spanje gestolen voertuig. Om die reden heeft het districts-OM te Biala Podlaska (…) op 14 maart 2011 een onderzoek ingesteld (…) naar de aanschaf van dit voertuig (…)”

  2.10. Op 29 juni 2011 heeft [betrokkene 1] bij de Guardia Civil in Madrid “in de hoedanigheid van aangever-informant” een verklaring afgelegd waarbij hij onder meer het volgende heeft gemeld:

  “(…) De comparant VERKLAART dat de volgende zaken/voorwerpen verband houden met de feiten waarvan hij aangifte doet.

  VOERTUIGEN

  - Soort voertuig: personenauto

  Chassis: [trekker B]. Merk: Volvo. (…)

  40000 euro

  Eigenaar: [betrokkene 2] (…)

  - Soort voertuig: personenauto

  Chassis: [trekker C]. Merk: Volvo (…)

  40000 euro

  Eigenaar: [betrokkene 2] (…)

  (…)

  Op de VRAAG aan de comparant of hij wil zeggen of hij enig gegeven of informatie heeft over het mogelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT