Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 12 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:12 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Korte samenvatting: Contradictoir. Gestelde onrechtmatige daad van gemeente door perceel op een bedrijfsterrein aan een ander dan aan eiser te verkopen is onvoldoende onderbouwd

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 240548 / HA ZA 11-1730

Vonnis van 12 december 2012

in de zaak van

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiseres 1].,

  gevestigd te [vestigingsplaats]

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  FRIEMEL B.V.,

  gevestigd te Gemert (gemeente Gemert-Bakel),

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiseres 3],

  gevestigd te [vestigingsplaats],

 4. [eiser 4],

  wonende te [woonplaats],

  eisers,

  advocaat mr. J. van Weerden te Rotterdam,

  tegen

  de publiekrechtelijke rechtspersoon

  DE GEMEENTE GEMERT-BAKEL,

  zetelend te Gemert,

  gedaagde,

  advocaat mr. U.T. Hoekstra te Middelburg.

  Partijen zullen hierna [eisers] (mannelijk enkelvoud) en de gemeente genoemd worden.

 5. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 4 april 2012

  - het proces-verbaal van comparitie van 28 juni 2012.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 6. De feiten

  2.1. [eisers] exploiteert een touringcarbedrijf in [plaats], dat deel uitmaakt van de gemeente [...]. In juni 1997 heeft [eisers] de gemeente laten weten in aanmerking te willen komen voor een perceel op het bedrijventerrein [...]. Bij brief van 24 september 1997 heeft [eisers] aan de gemeente het aan hem toegezonden aanvraagformulier ingevuld retour gezonden. [eisers] heeft daarop aangegeven in aanmerking te willen komen voor een perceel van +/- 1.500 m2 (productie 1 bij conclusie van antwoord). Op dat moment waren er nog 2 percelen die niet verkocht waren: perceel P met een oppervlakte van 1.515 m2 en perceel N met een oppervlakte van 2.400 m2.

  2.2. Bij brief van 2 maart 1998 heeft de gemeente [eisers] laten weten dat hij niet in aanmerking komt voor de koop van een kavel op het bedrijventerrein [...]. Dit om de volgende reden: “In eerste instantie heeft u aangegeven dat u voor een goede bedrijfsvoering een kavel zocht van 1.500 m2. Nadat wij u over de mogelijkheden van een dergelijk kavel hadden geïnformeerd, gaf u echter te kennen dat u de voornoemde kavel niet geschikt achtte. U gaf hierbij aan dat de kavel aan de Dommel, letter N, met een oppervlakte van 2.400 m2, voor uw bedrijfsvoering wel geschikt zou zijn. Voor deze laatste kavel had zich reeds een kandidaat gemeld. Wij hebben het verzoek van deze kandidaat in behandeling. Vooralsnog staat wij positief tegenover dit verzoek en zullen dit met voorrang afhandelen.” (productie 7 bij conclusie van antwoord)

  2.3. Bij brief...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT