Herziening van Hoge Raad, 18 december 2012

Datum uitspraak:18 december 2012
Uitgevende instantie::Hoge Raad
SAMENVATTING

Herziening. Beslissing op een verzoek tot wraking is niet een voor herziening vatbare uitspraak (geen uitspraak houdende een veroordeling a.b.i. art. 457.1 Sv. Aanvraag niet-ontvankelijk (art 465.1 Sv).

 
GRATIS UITTREKSEL

18 december 2012

Strafkamer

nr. S 12/05453 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvraag tot herziening van een beslissing van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 7 mei 2012, nummer 001719-12, ingediend door:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1956.

  1. De beslissing waarvan herziening is gevraagd

    Het Hof heeft de aanvrager niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot wraking van de leden van het Hof die bij beslissing van 16 maart 2012 aanvragers verzoek tot wraking van de voorzitter van de raadkamer die een op de voet van art. 12 Sv door de aanvrager ingediend klaagschrift heeft behandeld, hebben afgewezen.

  2. De aanvraag tot herziening

    De aanvraag tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

  3. Beoordeling van de aanvraag

    De aanvraag zal niet tot herziening kunnen leiden, reeds omdat de beslissing van het Hof van 7 mei 2012 niet is een uitspraak houdende een veroordeling in de zin van art. 457...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT