Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, December 21, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/21
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Verlenging tbs met twee jaren. Index-delict: afpersing.

 
GRATIS UITTREKSEL

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/835168-05

Uitspraakdatum: 21 december 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1966,

verblijvende in [kliniek].

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 15 december 2005 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beschikking van deze rechtbank van 20 december 2010 met twee jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 1 november 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 7 december 2012.

Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige M. Wensink en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van drs. E.A.M. Terpstra, hoofd Orthopedagogische Behandelcentrum [naam], drs. M. Strick, behandelverantwoordelijke/GZ-psycholoog, dr. R.C. Brouwers, eerste geneeskundige en drs. P.A. de Mon, psychiater, gezien en akkoord bevonden door het plaatsvervangend hoofd van de inrichting, d.d. 8 oktober 2012;

- een psychologisch rapport van de GZ-psycholoog E. Stam d.d. 17 oktober 2012, betreffende de terbeschikkinggestelde;

- een psychiatrisch rapport van de psychiater dr. L.H.W.M. Kaiser d.d. 19 oktober 2012, betreffende de terbeschikkinggestelde;

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van de terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van 'afpersing', terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het hiervoor genoemde misdrijf betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van de inrichting waar betrokkene verblijft is onder meer het navolgende gesteld:

'Er bestaat in het multidisciplinaire behandelteam consensus over de besproken risicoanalyse.

De risico-inschatting op grond van de riciso-analyse zonder de begeleiding en controle van de huidige context is op korte termijn ( (..) 6 mnd), op middellange (6 mnd - 3 jaar) en op lange termijn ((..) 3 jaar) hoog. Aangezien de externe controle wegvalt, is het de verwachting dat hij spoedig zal terugvallen in drugsgebruik. Betrokkene geeft dit zelf ook aan. Tevens is het de vraag of hij antipsychotische medicatie zal blijven nemen. Dit vergroot het risico op delictgedrag aanzienlijk en maakt dat de inschatting hoog is.

Betrokkene lijkt zich zonder bescherming en controle geen raad te weten, is niet in staat dit adequaat aan te geven en zal situaties risicovol uit de hand laten lopen om deze te verkrijgen.

Bij betrokkene is sprake van een verstandelijke handicap, psychotische kwetsbaarheid en verslavingsgevoeligheid. De kwetsbaarheid bestaat met name uit het zoeken naar de balans tussen kunnen en aankunnen. Wanneer betrokkene...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT