Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, December 19, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/19
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Beslissing tot intrekking van WAO-uitkering met volledig terugwerkende kracht vanaf de datum van ingang van die uitkering op 29 september 2004 en terugvordering van alles wat sindsdien is betaald (€ 126.323,94 bruto) op grond van een rapport van psychiater Zwartjes en de resultaten van een klinische observatie in augustus/september 2011 onder leiding van psychiater Notten. Het beroep wordt deels... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ’s-HERTOGENBOSCH

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/1836

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 19 december 2012 in de zaak tussen

[eiser], te Eindhoven, eiser,

(gemachtigde: mr. M.J.M. Strijbosch),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv), verweerder,

(gemachtigde: P.M.W. van der Helm).

Procesverloop

Bij besluit van 27 oktober 2011 (primair besluit I) heeft verweerder eiser medegedeeld dat zolang de beoordeling van zijn recht op een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) niet is afgerond, de WAO-uitkering met ingang van 1 november 2011 niet wordt uitbetaald.

Bij besluit van 16 november 2011 (primair besluit II) heeft verweerder het toekenningsbesluit WAO van 28 september 2004 ingetrokken en bepaald dat eiser alsnog met ingang van 29 september 2004 geen recht heeft op een WAO-uitkering.

Bij besluit van 29 november 2011 (primair besluit III) heeft verweerder de over de periode van 29 september 2004 tot en met 30 november 2011 (lees: 31 oktober 2011) onverschuldigd betaalde WAO-uitkering ter hoogte van € 126.323,94 bruto van eiser teruggevorderd.

Bij besluit van 19 juni 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder de bezwaren van eiser gericht tegen de primaire besluiten I, II en III ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 september 2012. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

  1. De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand aan.

  2. Eiser is laatstelijk werkzaam geweest als inpakker voor 40 uur per week en is met ingang van 26 mei 2003 in aanmerking gebracht voor een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (WW). Op 1 oktober 2003 heeft eiser zich vanuit de WW ziek gemeld wegens psychische klachten. Bij besluit van 28 september 2004 is eiser met ingang van 29 september 2004 in aanmerking gebracht voor een WAO-uitkering, berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%.

  3. In het overgelegde dossier valt het volgende op. Verweerders arts Venmans kan op grond van zijn waarnemingen tijdens een spreekuurbezoek op 23 augustus 2004, waar eiser volgens zijn notities “slapend” en “zwaar gedrogeerd” werd binnengebracht en niet aanspreekbaar was, geen uitspraak doen over de benutbare mogelijkheden. Hij wint daarom informatie in bij de behandelend psychiater B.J.M. Franssen, die eerder, op 3 november 2003 op grond van een heteroanamnese rapporteerde dat eiser depressief en snel geprikkeld was en dat hij vaak last had van stemmen. Ook zouden er zelfmoordneigingen zijn. Psychiater Franssen schrijft dat op dat moment de agressiviteit en destructieneiging groot zijn. Op 20 september 2004 ontvangt verweerder opnieuw informatie van behandelend psychiater Franssen. Als diagnose stelt deze nu dat sprake is van een overspanningsdepressie die verder gaat dan de gebruikelijke symptomen en praepsychotische en hysteriforme trekken gaat vertonen. Er werd een hoge dosering aan neuroleptica voorgeschreven, teneinde eiser rust te geven, omdat het thuis uit de hand liep en een opname afgewezen werd. Uit de beschikbare stukken blijkt niet dat de verkregen informatie is meegenomen in de besluitvorming. Bij besluit van 28 september 2004 is aan eiser een WAO-uitkering toegekend.

  4. Naar aanleiding van het aangepast Schattingsbesluit heeft er eind 2008 (drie jaar na het toekenningsbesluit) een herbeoordeling plaatsgehad. Tijdens een spreekuurcontact op 15 september 2008 sprak eiser in het geheel niet en hij keek de verzekeringsarts niet aan. Volgens zijn begeleider zou hij erg stil zijn, afgewisseld met agressiviteit. Gedurende het onderzoek hield eiser de ogen steeds gesloten. Af en toe keek hij verdwaasd om zich heen. De verzekeringsarts noteert dat het geheel onecht aandoet. Stafverzekeringsarts H. Sistermans geeft in zijn rapportage van 13 november 2008 aan dat (herhaalde) verzoeken om informatie bij de behandelend psychiater S. Gülsaçan geen resultaat hebben opgeleverd. Een adequate uitspraak over de belastbaarheid is daardoor volgens hem niet te doen. Vanwege de tijd is (noodgedwongen) een onveranderde beslissing uitgegaan. Aangegeven wordt dat de casus zal worden aangemeld bij de psychiaters Van Laarhoven en Notten met het verzoek over te gaan tot de noodzakelijke acties om tot een diagnostische opname te komen. Bij besluit van 17 november 2008 werd eiser medegedeeld dat de WAO-uitkering onveranderd blijft. Een diagnostische opname heeft nadien niet plaatsgehad.

  5. De eerstvolgende actie in het dossier is een brief waarin eiser wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek door een verzekeringsarts op 9 mei 2011. Deze brief is op 2 mei 2011 door een inspecteur van het Uwv aan eiser op zijn huisadres overhandigd. De inspecteur rapporteert dat eiser tegenover hem totaal geen agressief of normafwijkend gedrag vertoonde. Eiser vertoonde het normale gedrag van iemand die de Nederlandse taal niet begrijpt of verstaat. Eiser werd aan de deur geroepen door zijn dochter. Hij stelde zich voor en schudde de inspecteur de hand. Hij zag er netjes en verzorgd uit. In de uitnodigingsbrief staat vermeld dat verweerder de gezondheidstoestand van eiser opnieuw wil beoordelen, omdat verweerder aanwijzingen heeft dat de belastbaarheid eerder op verkeerde gronden kan zijn ingeschat.

  6. Tijdens het spreekuurbezoek op 9 mei 2011 was eiser, opnieuw, niet aanspreekbaar. Eiser leek te slapen tijdens het spreekuurcontact. Verzekeringsarts W. Blok moest het doen met een heteroanamnese, die hij verkreeg via eisers zoon. Deze vertelde de verzekeringsarts onder meer dat zijn vader meestal stil is, maar dat hij ook geregeld erg agressief wordt. Nadat verzekeringsarts Blok eiser op 9 mei 2011 had gezien, heeft hij een psychiatrische expertise aangevraagd. De geraadpleegde psychiater G.C. Zwartjes geeft in zijn rapport van 14 juli 2011 aan dat door slaperigheid van eiser een onderzoek niet mogelijk is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT