Wraking van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15 februari 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:15 februari 2013
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Afwijzing wrakingsverzoek

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCHmeervoudige kamer voor de behandeling van een wrakingsverzoekRegistratienummer: 178-18-2012Datum uitspraak: 15 februari 2013Hoofdzaak: Beklagzaak K12/0229BESLISSINGop het verzoek als bedoeld in artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv), in de beklagzaak met klachtnummer K12/0229:VERZOEKSTERhierna te noemen: “verzoekster”,strekkende tot wraking van mr. J.P.F. Rijken, raadsheer, voorzitter van de beklagkamer van de afdeling strafrecht van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.1. Het procesverloopOp 18 december 2012 stond aanvankelijk de behandeling van de beklagzaak van verzoekster door de beklagkamer van dit hof gepland. De beklagkamer zou worden voorgezeten door mr. J.P.F. Rijken.Bij brief van 13 december 2012 heeft verzoekster een wrakingsverzoek ingediend bij het hof.Bij brief van 3 januari 2012 (verbeterd gelezen: 2013) zijn de gronden van voormeld wrakingsverzoek aangevuld.Mr. J.P.F. Rijken heeft op 17 december 2012 schriftelijk te kennen gegeven dat hij niet in de wraking berust.Naar aanleiding van het indienen van het wrakingsverzoek is de behandeling van de beklagzaak van verzoekster op voorhand aangehouden.De wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek achter gesloten deuren op 1 februari 2013 behandeld. Bij die gelegenheid hebben verzoekster en diens raadsman, mr. H.T.J. Janssen, advocaat te’s-Hertogenbosch, het wrakingsverzoek nader toegelicht.2. Het standpunt van verzoeksterVerzoekster heeft aan het wrakingsverzoek het navolgende ten grondslag gelegd:- De voorzitter van de beklagkamer die de beklagzaak van verzoekster zal behandelen, is dezelfde rechter die als voorzitter van de beklagkamer in een drietal eerdere beklagzaken van verzoekster afwijzend heeft beslist;- De bejegening van verzoekster door de voorzitter van de beklagkamer is tijdens de behandeling van (een of meer van) de eerdere beklagzaken onheus geweest;- Belangrijke onderzoeksinformatie van de politie is niet aan het dossier van de beklagzaak gevoegd.Gelet op voornoemde feiten en omstandigheden twijfelt verzoekster aan de onpartijdigheid van de voorzitter van de beklagkamer, mr. J.P.F. Rijken.3. De beoordelingBij de beoordeling van het wrakingsverzoek sluit de wrakingskamer aan bij de artikelen 512 e.v. Sv. Ingevolge artikel 512 Sv kan wraking van een rechter worden verzocht op grond van feiten en omstandigheden waardoor diens onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT