Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, December 19, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/19
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Uitvoerige instructies en beslissing benoeming deskundige (taxatie woning).

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Uitspraak : 19 december 2012

Zaaknummer : 200.092.117/01, 200.092.119/01 en 200.097.890/01

Rekestnr. rechtbank : FA RK 10-4346 en FA RK 10-9141

[verzoeker]

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. G. Bloem te 's-Gravenhage,

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. A.J.M.H. de Werd te 's-Gravenhage.

VERDER PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

Het hof verwijst voor het verloop van het geding naar zijn deelbeschikking van 22 februari 2012 en zijn tussenbeschikking van 17 oktober 2012, waarvan de inhoud hier als herhaald en ingelast moet worden beschouwd.

Bij die laatste beschikking is – voor zover thans van belang – de behandeling met betrekking tot het verzoek tot vermogensrechtelijke afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden aangehouden tot 17 november 2012 pro forma.

Voorts is daarbij bepaald dat de man en de vrouw, zoals in rechtsoverweging 8 van deze laatste beschikking is overwogen, uiterlijk 17 november 2012, aan het hof een eensluidend voorstel doen betreffende de persoon die zij als deskundige (taxateur) willen laten benoemen door het hof om de waarde van de woning aan de [straatnaam] te [plaatsnaam] in verhuurde staat voor het deel dat niet bewoond wordt door de man, en in onverhuurde staat voor het deel dat bewoond wordt door de man per 31 mei 2010 te taxeren.

Vervolgens is iedere verdere beslissing ten aanzien van de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en de proceskosten aangehouden.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

- van de zijde van de vrouw: op 14 november 2012 een faxbericht van diezelfde datum;

- van de zijde van de man: op 15 november 2012 een faxbericht van diezelfde datum.

VERDERE BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

  1. Uit voornoemde faxberichten van partijen blijkt dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de door het hof te benoemen deskundige, te weten de heer R. van Heijnsbergen, makelaar bij Van Heijnsbergen & Partners Makelaars, Statenlaan 4, (2582 GL) Den Haag, telefoon 070-3066000.

  2. Nu partijen overeenstemming hebben bereikt over de te benoemen deskundige (taxateur) zal het hof dienovereenkomstig beslissen.

  3. De te benoemen deskundige dient de woning, gelegen aan de [straatnaam] te [plaatsnaam], te taxeren.

    Tussen partijen staat vast dat de man zelf een appartement bewoont in genoemde woning. Partijen verschillen echter...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT