Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, 22 maart 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:22 maart 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Zwolle
SAMENVATTING

Aanwijzing functie ambtenaar bij politie. Beroep gegrond. Artt. 2 en 3 Politiewet 1993. Art.1 Besluit rangen politie. De rechtbank stelt vast dat het begrip ‘executieve status’ als zodanig niet voorkomt in de Politiewet 1993 en in de op deze wet gebaseerde regelgeving. De rechtbank overweegt dat het uitgangspunt van de Politiewet 1993 is dat de taken van een ambtenaar in de zin van deze wet niet... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team bestuursrecht

Zittingsplaats Zwolle

Registratienummer: Awb 12/1067

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

A,

wonende te Zutphen, eiser,

en

de Korpschef van de politie, als rechtsopvolger van de Korpsbeheerder van de Regionale Politie Noord- en Oost Gelderland,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 2 maart 2010 heeft verweerder eiser met toepassing van artikel 65 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) aangewezen in de functie van technisch verkeersspecialist (administratief/technisch), gewaardeerd in salarisschaal 8, zonder rang, met ingang van 1 januari 2009. Bij brief van 12 april 2010 heeft eiser daartegen bezwaar gemaakt.

Het bezwaar is bij het besluit van 27 september 2010 ongegrond verklaard. Eiser heeft tegen dit besluit bij brief van 2 november 2010 beroep ingesteld.

Het beroep is ter zitting van 7 februari 2013 behandeld. Eiser is in persoon verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. A.M.A.C. Theunissen.

Overwegingen

Eiser is met ingang van 1 september 2006 in tijdelijke dienst aangesteld bij de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland, voor de duur van zijn opleiding tot technisch verkeersspecialist tot 1 september 2008. Door opstartproblemen bij deze opleiding heeft eiser zijn opleiding eerst begin 2009 kunnen afronden. Bij besluit van 2 juli 2009 is eisers aanstelling in tijdelijke dienst met ingang van 1 september 2009 omgezet in een aanstelling in vaste dienst. Vervolgens heeft verweerder het besluit van 2 maart 2010 genomen. Eiser is bij dit besluit met ingang van 1 januari 2009 geplaatst in de functie van technisch verkeersspecialist. Aan deze functie is salarisschaal 8 verbonden.

Eiser stelt zich op het standpunt dat hem door het aanmerking van de functie als administratief/technisch ten onrechte de ‘executieve status’ is onthouden en dat hem ten onrechte niet de rang van brigadier is toegekend. Voorts stelt eiser zich op het standpunt dat hij met ingang van 1 september 2008, en niet eerst met ingang van 1 januari 2009, bevorderd had moeten worden naar salarisschaal 8.

Verweerder stelt zich op het standpunt dat de functie van technisch verkeersspecialist, nu deze vervuld wordt door een administratief-technisch medewerker, geen executieve functie is. Omdat eiser, als ambtenaar in de zin van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van het Besluit rangen politie, niet belast is met de opsporing van alle strafbare feiten, komt hem geen rang toe. Eisers tijdelijke aanstelling, met ingang van 1 september 2006...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT