Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, Sector kanton, December 10, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/10
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Beroep op bedrog bij totstandkoming overeenkomst slaagt.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton - locatie Hoorn

Zaaknummer/rolnummer: 412228 \ CV EXPL 12-3149 /HB

Uitspraakdatum: 10 december 2012

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Essent Retail Energie B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch

eisende partij

verder ook te noemen: Essent

gemachtigde: GGN Amsterdam te Amsterdam

tegen

[naam], wonende te [adres]

gedaagde partij

verder ook te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon.

Het procesverloop

Voor het procesverloop verwijst de kantonrechter naar de volgende stukken:

-de dagvaarding van 20 juli 2012;

-de conclusie van antwoord;

-de conclusie van repliek met producties;

-de conclusie van dupliek met producties;

Vervolgens is op vandaag uitspraak bepaald.

Het geschil

1. Essent vordert betaling van een hoofdsom ad € 1.062,29 van [gedaagde]. Ook vordert Essent betaling van de wettelijke rente (berekend tot de dag der dagvaarding bedragend € 52,62) en de buitengerechtelijke incassokosten ad € 150,-.

2. Essent legt aan haar vordering ten grondslag - kort weergegeven - dat zij onder toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden in opdracht en voor rekening van [gedaagde] gas en elektriciteit heeft geleverd met betrekking tot het perceel [adres]. De daarvoor toegezonden eindafrekening d.d. 26 januari 2011 ad € 1.062,29 heeft [gedaagde] ondanks sommaties niet voldaan. Hierdoor is [gedaagde] tevens de gevorderde rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd geworden.

3. [gedaagde] heeft verweer gevoerd. Daartoe stelt [gedaagde] - samengevat - dat hij in juni 2010 was overgestapt van energiebedrijf Nuon naar Eneco. In oktober 2010 werd hij telefonisch benaderd door een medewerker van Essent met een aanbieding. [gedaagde] heeft toen aangegeven dat hij kort geleden al was overgestapt naar een andere energieleverancier en dat hij alleen op de aanbieding wilde ingaan als hij al klant was van Essent. [gedaagde] wist namelijk niet meer precies of hij was overgestapt van Nuon naar Eneco of van Nuon naar Essent. De medewerker van Essent antwoordde toen dat [gedaagde] al klant was van Essent, maar dat hij toch van de aanbieding gebruik mocht maken. Hierom is [gedaagde] op de aanbieding ingegaan. Toen hij enige tijd later (omstreeks oktober/november 2010) werd benaderd door de klantenservice van Eneco met de vraag waarom hij na zo’n korte tijd al was overstapt naar Essent, begreep [gedaagde] dat hij was beetgenomen. Eneco heeft hem toen toegezegd dat Eneco de levering bij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT