Hoger beroep van Gerechtshof Den Haag, 18 maart 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:18 maart 2013
Uitgevende instantie::Gerechtshof Den Haag
SAMENVATTING

De verdachte heeft samen met een ander of anderen vier autodiefstallen gepleegd. Drie van de diefstallen zijn gepleegd door middel van verbreking. De vierde diefstal werd voorafgegaan door geweld en/of bedreiging met geweld tegen het voertuig en de bestuurder daarvan. Daarnaast heeft de verdachte zich samen met een ander schuldig gemaakt aan de voorbereiding van een overval op een geldloper.... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

PROMIS

Rolnummer: 22-002515-11

Parketnummers: 09-754028-09 en 09-650068-10

Datum uitspraak: 18 maart 2013

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 8 april 2011 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte 2],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1977,

adres: [adres],

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Zuid West - POI De Nederhof ZBB, te Middelburg.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 24 april 2012, 27 april 2012, 18 februari 2013 en 4 maart 2013.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het op de dagvaarding met parketnummer 09-754028-09 onder 1 en

2 ten laste gelegde en het op de dagvaarding met parketnummer 09-650068-10 onder 1 primair, 2, 3 tweede cumulatief/alternatief, 6 en 7 primair ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het op de dagvaarding met parketnummer 09-754028-09 onder 3 primair, 4, 5 en 6 en het op de dagvaarding met parketnummer 09-650068-10 onder 1 subsidiair, 3 eerste cumulatief/alternatief, 4 primair, 5 primair, 7 subsidiair, 8 en 9 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren met aftrek van voorarrest. Voorts is in eerste aanleg een beslissing genomen omtrent de vorderingen van de benadeelde partijen en de in beslag genomen voorwerpen zoals nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

Het hoger beroep is ingevolge het bepaalde bij artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering niet gericht tegen de in eerste aanleg gegeven vrijspraken van het op de dagvaarding met parketnummer 09-754028-09 onder 1 en 2 ten laste gelegde en het op de dagvaarding met parketnummer 09-650068-10 onder 2, 3 tweede cumulatief/ alternatief en 6 ten laste gelegde.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voor zover op grond van het vorenstaande aan het oordeel van dit hof onderworpen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na aanpassing van de omschrijving van de tenlastelegging op de voet van artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering en wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en voor zover aan de orde in hoger beroep - ten laste gelegd dat:

Dagvaarding met parketnummer 09-754028-09:

 1. ZAAKDOSSIER NACHTEGAALLAAN

  hij op of omstreeks 8 april 2010 te 's-Gravenzande, gemeente Westland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een blauwe Volkswagen Golf (kenteken: [kenteken]), met daarin een kinderwagen (van het merk Misty) en/of twee autostoelen (van het merk Maxi Cosi) en/of diverse cd's en/of een apparaat voor handsfree bellen (van het merk Parrot), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, te weten door het verbreken van een van de portiersloten en/of het contactslot van die auto;

  subsidiair:

  hij in of omstreeks de periode van 8 april 2010 tot en met 25 mei 2010 te Schiedam en/of Rotterdam en/of Zoetermeer en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een personenauto, te weten een blauwe Volkswagen Golf (voorzien van kenteken [kenteken] en/of [kenteken]), heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die auto wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

 2. ZAAKDOSSIER NACHTEGAALLAAN

  hij op of omstreeks 12 april 2010 te Benthuizen, gemeente Rijnwoude, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen twee kentekenplaten voorzien van kenteken [kenteken], in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

 3. ZAAKDOSSIER ANEMOONTUIN

  hij op of omstreeks 13 april 2010 te Zoetermeer en/of Schiedam en/of elders in Nederland ter voorbereiding van het met anderen of een ander te plegen misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, te weten diefstal met geweld en/of afpersing, opzettelijk een gestolen personenauto (te weten een blauwe VW Golf) voorzien van gestolen kentekenplaten (te weten kenteken [kenteken]) en/of een motor slijptol en/of een of meer bivakmut(sen) en/of een of meer pruik(en) kennelijk bestemd tot het in vereniging begaan van die/dat misdrijven/misdrijf, in de buurt van de locatie(s) waar die/dat misdrijven/misdrijf zou(den) moeten plaatsvinden voorhanden heeft/hebben gehad;

 4. ZAAKDOSSIER 'S-GRAVELANDSEWEG

  hij op of omstreeks 07 juni 2010 te Schiedam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een bestelbus van het merk: Mercedes-Benz, type: Vito (kenteken: [kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan The Red Bull B.V. en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die bestelbus en/of die [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het

  - inslaan van een van de ruiten van die bestelbus en/of (vervolgens)

  - rukken en/of trekken aan de kleding en/of het lichaam van die [slachtoffer 2] tengevolge waarvan hij uit die bestelbus getrokken werd en/of viel en/of (vervolgens)

  - die [slachtoffer 2] op dreigende en/of intimiderende toon toevoegen van de woorden "telefoon afgeven en sleutels afgeven" en/of " je gaat maken dat je weg komt en als je een woord tegen de politie zegt weten wij je kinderen te vinden", althans woorden van gelijke aard en/of strekking;

  Dagvaarding met parketnummer 09-650068-10:

 5. ZAAKDOSSIER MEERKOETWEG

  hij in of omstreeks de periode van 18 oktober 2009 tot en met 27 april 2010 te Apeldoorn, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand aan de Meerkoetweg) (een) hoeveelheid/hoeveelheden van (in totaal) ongeveer 253, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet;

  subsidiair:

  [verdachte 1] en/of een of meer onbekend gebleven personen op of omstreeks 18 oktober 2009 tot en met 27 april 2010 te Apeldoorn, althans in Nederland, met elkaar, althans één van hen, opzettelijk heeft/hebben geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad in een pand aan de Meerkoetweg (een) hoeveelheid/hoeveelheden van (in totaal) ongeveer 253, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks 18 oktober 2009 tot en met 27 april 2010 te Apeldoorn, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door aan die [verdachte 1] en/of die onbekend gebleven persoon/personen die 253, althans een (grote) hoeveelheid hennepplanten en/of een kachel te leveren;

 6. ZAAKDOSSIER LEPELAARSINGEL

  hij op of omstreeks 21 februari 2010 te Vlaardingen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een grijze Volkswagen Passat (kenteken: [kenteken]), met daarin een kinderwagen (van het merk Quinny) en/of een autostoel (van het merk Maxi Cosi) en/of een zonnebril (van het merk Rayban) en/of een TomTom en/of een autoradio (van het merk Pioneer) en/of diverse cd's, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, te weten door het afbreken van het cilinderslot in het (linker) voorportier en/of door het verbreken en/of verwijderen van het contactslot;

 7. ZAAKDOSSIER MARCO POLOLAAN

  hij op of omstreeks de periode van 2 maart 2010 tot en met 20 maart 2010 te Gouda...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT