Kort geding van Rechtbank Rotterdam, Voorzieningenrechter, 30 mei 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:30 mei 2013
Uitgevende instantie::Voorzieningenrechter
SAMENVATTING

Vordering tot aanwijzing noodweg, althans tot medewerking aan vestiging van een erfdienstbaarheid in kort geding. Spoedeisend belang. Aanwijzing noodweg afgewezen omdat het ene pand een eigen toegang tot de openbare weg heeft en de insluiting van het andere pand door eiseres wordt bewerkstelligd en zij een mogelijkheid om voor dat pand toegang tot de openbare weg te creëren in eigen hand heeft.... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/423476 / KG ZA 13-390

Vonnis in kort geding van 30 mei 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BARCO HOLDING B.V.,

gevestigd te Numansdorp,

eiseres,

advocaat mr. L.A. van Walree- Brascamp te Voorburg,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TV VASTGOED B.V.,

gevestigd te Alblasserdam,

gedaagde,

advocaat mr. P.E.M. Klein te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Barco en TV Vastgoed genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding d.d. 2 mei 2013, met producties,

  - de mondelinge behandeling ter openbare zitting van 16 mei 2013,

  - de ter zitting door partijen overgelegde foto’s,

  - de pleitnota van Barco,

  - de pleitnota van TV Vastgoed.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. In 1991 heeft Barco de eigendom verworven van de grond en het bedrijfspand gelegen aan de [straatnaam] 3 te Numansdorp, gemeente Cromstrijen, destijds kadastraal bekend als gemeente Numansdorp sectie F 1299.

  2.2. TV Vastgoed is eigenares van het bedrijfspand gelegen aan de [straatnaam] 9 te Numansdorp, gemeente Cromstrijen, kadastraal bekend als gemeente Numansdsorp, gemeente Cromstrijen, sectie F1296.

  2.3. Tussen voormelde percelen van Barco enerzijds en het voormelde perceel van TV Vastgoed anderzijds ligt een perceel, kadastraal bekend als Numansdorp, gemeente Cromstrijen, sectie F 1298 (verder: perceel F1298). Perceel F1298 is een (doodlopende) straat en eigendom van TV Vastgoed.

  2.4. Op perceel F1298 is in 1992 een recht van overpad gevestigd ten behoeve van de bedrijfsruimte met onder- en bijgelegen grond, gelegen aan de [straatnaam] 5, kadastraal bekend Numansdorp, gemeente Cromstrijen, sectie F 1297. Dit perceel is, bezien vanaf de [straatnaam], gelegen achter de voormelde percelen van Barco en perceel F1298.

  2.5. In 2004 heeft Barco haar perceel F1299 gesplitst en de achterliggende grond bebouwd. De achterliggende bedrijfshal kreeg nummer 3A. De beide percelen zijn thans kadastraal bekend als gemeente Numansdorp, gemeente Cromstrijen sectie F2485 (verder: perceel F2485) en sectie F2486 (verder: perceel F2486). Het pand met nummer 3 is gelegen op perceel F 2485 en het pand met nummer 3A op perceel F2486.

  2.6. Tussen de zijgevel van vorenbedoelde bedrijfspanden van Barco en perceel F1298 ligt een strook grond van 2,5 meter breed die in gebruik is als trottoir en tot de percelen van Barco behoort. In die zijgevel bevinden zich drie (overhead)deuren. Eén deur behoort tot perceel F2485 en twee deuren behoren tot perceel F2486.

  2.7. TV Vastgoed heeft in 2004, nog voordat het pand op perceel F2486 was gerealiseerd, aan Barco meegedeeld dat zij niet bereid was mee te werken aan de vestiging van een recht van overpad ten laste van perceel F1298.

  2.8. Zowel het pand [straatnaam] 3 (perceel F2485) van Barco als de voormelde percelen van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT