Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 18 juni 2013

Datum uitspraak:18 juni 2013
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
SAMENVATTING

Intrekking bijstandsuitkering. Buitenbehandeling stelling aanvraag om een bijstandsuitkering toe te kennen. Ingevolge artikel 4:5, eerste lid, aanhef en onder c, van de Awb kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, mits de aanvrager... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

12/1704 WWB

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 8 maart 2012, 11/4945 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B.] (appellant)

het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (college)

Datum uitspraak 18 juni 2013.

PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft mr. A.L. Kuit, advocaat, hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 mei 2013. Appellant is, met bericht, niet verschenen. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. D. Çevik.

OVERWEGINGEN

 1. De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

  1.1. Appellant ontving sinds 18 februari 2010 bijstand ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB) naar de norm voor een alleenstaande ouder. Bij besluiten van 16 en 17 mei 2011 is de bijstand met ingang van 18 februari 2010 ingetrokken. Bij besluit van 5 september 2011 heeft het college het bezwaar tegen de besluiten van 16 en 17 mei 2011 ongegrond verklaard. De rechtbank heeft het beroep tegen het besluit van 5 september 2011 bij uitspraak van 8 maart 2012 ongegrond verklaard. Bij uitspraak van heden, 12/1702 heeft de Raad die uitspraak bevestigd.

  1.2. Op 16 juni 2011 heeft appellant een nieuwe aanvraag om bijstand ingediend. Op het aanvraagformulier heeft hij als gewenste ingangsdatum 1 mei 2011 vermeld.

  1.3. Bij brieven van 24 juni 2011 en 5 juli 2011 heeft het college appellant verzocht uiterlijk 1, onderscheidenlijk 11 juli 2011 een aantal bij de aanvraag ontbrekende bewijsstukken alsnog te verstrekken. Het college heeft daarbij meegedeeld dat het niet volledig of niet tijdig verstrekken van de gevraagde stukken tot gevolg kan hebben dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

  1.4. Bij besluit van 15 juli 2011 heeft het college de aanvraag met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet in behandeling genomen omdat appellant niet volledig heeft gereageerd op de verzoeken om een aantal bewijsstukken te leveren.

  1.5. Bij besluit van 7 november 2011 (bestreden besluit) heeft het college het bezwaar tegen het besluit van 15 juli 2011 ongegrond verklaard.

 2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard.

 3. Appellant heeft zich in hoger beroep tegen deze uitspraak gekeerd. Hij heeft aangevoerd dat zijn aanvraag in behandeling had moeten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT