Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

Uitgevende instantie::Raad van State
Datum uitspraak:19 juni 2013
SAMENVATTING

Bij besluit van 14 december 2010 heeft het college aan Groenrijk Malkenschoten bouwvergunning verleend voor het plaatsen van twee opslagruimtes en een verkoopruimte op het perceel Malkenschoten 9 te Apeldoorn (hierna: het perceel).

 
GRATIS UITTREKSEL

201210025/1/A1.

Datum uitspraak: 19 juni 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de commanditaire vennootschap Groenrijk Malkenschoten C.V., gevestigd te Apeldoorn,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Zutphen van 12 september 2012 in zaken nrs. 11/1186 en 12/1004 in het geding tussen:

[wederpartij 1]

de vereniging Wijkraad Apeldoorn-Zuid (hierna: de Wijkraad-Zuid)

en

het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn.

Procesverloop

Bij besluit van 14 december 2010 heeft het college aan Groenrijk Malkenschoten bouwvergunning verleend voor het plaatsen van twee opslagruimtes en een verkoopruimte op het perceel Malkenschoten 9 te Apeldoorn (hierna: het perceel).

Bij besluit van 30 mei 2011 heeft het college het besluit van 14 december 2010 in die zin gewijzigd dat het aan Groenrijk Malkenschoten voor dit bouwplan alsnog ontheffing heeft verleend in verband met de voorziene opslag en verkoop van vuurwerk in de vergunde bouwwerken.

Bij besluit van 20 juli 2011, zoals aangevuld op 24 oktober 2011 (hierna: het besluit van 20 juli 2011), heeft het college het door [wederpartij 1] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij besluit van 31 mei 2012 heeft het college het door Wijkraad-Zuid daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 12 september 2012 heeft de rechtbank het door [wederpartij 1] en Wijkraad-Zuid tegen het besluit van 20 juli 2011 onderscheidenlijk het besluit van 31 mei 2012 ingestelde beroep gegrond verklaard, de besluiten van 20 juli 2011 en 31 mei 2012 vernietigd, de besluiten van 14 december 2010 en 30 mei 2011 herroepen, de gevraagde bouwvergunning geweigerd, en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde besluiten. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft Groenrijk Malkenschoten hoger beroep ingesteld.

Daartoe in de gelegenheid gesteld heeft [wederpartij 1] een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 22 april 2013, waar Groenrijk Malkenschoten, vertegenwoordigd door P.H.J. Stenders, bijgestaan door mr. G.N. Sloote, en het college, vertegenwoordigd door G.L. ter Brugge, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Omdat de opslag en verkoop van vuurwerk niet in overeenstemming zijn met de ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Malkenschoten" op het perceel rustende bestemming "Tuincentrum", heeft het college bij het besluit van 30 mei 2011 krachtens artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET GRATIS UIT