Hoger beroep van Raad van State, 18 februari 2009

Datum uitspraak:18 februari 2009
Uitgevende instantie::Raad van State
SAMENVATTING

Bij besluit van 12 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn (hierna: het college) aan [appellant] vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend voor het vergroten van een woning op het perceel [locatie] te [plaats].

 
GRATIS UITTREKSEL

200803916/1.

Datum uitspraak: 18 februari 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 24 april 2008 in zaak nrs. 07/3854 en 08/1215 in het geding tussen:

[wederpartij], wonend te [woonplaats]

en

het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn.

1. Procesverloop

Bij besluit van 12 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn (hierna: het college) aan [appellant] vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend voor het vergroten van een woning op het perceel [locatie] te [plaats].

Bij besluit van 24 augustus 2007 heeft het college het door [wederpartij] daartegen gemaakte bezwaar gegrond verklaard, het besluit van 12 maart 2007 herroepen en vervolgens opnieuw vrijstelling en bouwvergunning verleend, onder aanvulling van de motivering ter zake van de vrijstelling.

Bij uitspraak van 24 april 2008, verzonden op 25 april 2008, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam (hierna: de voorzieningenrechter) het door [wederpartij] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard en het besluit van 24 augustus 2007 vernietigd. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 29 mei 2008, hoger beroep ingesteld. De gronden van het hoger beroep zijn aangevuld bij brief van 26 juni 2008.

Het college en [wederpartij] hebben een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 januari 2009, waar [appellant], bijgestaan door mr. L.A.A. van Wakeren, en het college, vertegenwoordigd door K. Voorn, M. Brink en E. van den Klinkenberg, ambtenaren in dienst van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is [wederpartij], bijgestaan door mr. E.R. Koster, daar als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het bouwplan voorziet in het aanbrengen van een tweede bouwlaag in de vorm van een kap op een bestaande woninguitbreiding, die daardoor wordt verhoogd tot 5,8 meter. Voor zover de woninguitbreiding buiten het bouwblok is gesitueerd, is het daarop aanbrengen van de kap in strijd met het uitwerkingsplan "Meerwijk-west 1999" (hierna: het uitwerkingsplan). Om niettemin medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan heeft het college vrijstelling verleend van het uitwerkingsplan met toepassing van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO), gelezen in samenhang met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT