Cassatie van Gerechtshof Arnhem, April 17, 2009

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2009/04/17
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Het hof acht bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een tweetal inbraken in stacaravans, alsmede een poging daartoe. Verdachte heeft de politie op een dwaalspoor gezet door te verklaren dat hij door de daders daarvan mishandeld zou zijn en daarvan (valse) aangifte te doen, terwijl de door hem opgelopen verwondingen niet het gevolg waren van mishandeling, maar van de - door... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

Parketnummer: 24-001929-07

Parketnummer eerste aanleg: 07-460570-07

Arrest van 17 april 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 31 juli 2007 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1968] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf en beslissingen genomen op de vorderingen van de benadeelde partijen, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte voor het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde zal veroordelen tot een werkstraf van 150 uren, subsidiair 75 dagen vervangende hechtenis, en voorts dat het hof de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde 1], [benadeelde 2] en [benadeelde 3] zal toewijzen tot de respectieve gevorderde bedragen.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegde dat:

  1. hij op of omstreeks 20 februari 2007 in de gemeente [gemeente] aangifte heeft gedaan dat een strafbaar feit was gepleegd, wetende dat dat feit niet was gepleegd, immers heeft verdachte toen aldaar ten overstaan van [verbalisant 1] en/of [verbalisant 2] opzettelijk in strijd met de waarheid aangifte gedaan van mishandeling jegens hem, verdachte;

  2. hij op of omstreeks 20 februari 2007 in de gemeente [gemeente] met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een caravan (staande op/aan de [straat]) heeft weggenomen een stereo-installatie, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

  3. hij op of omstreeks 20 februari 2007 in de gemeente [gemeente] met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een caravan (staande op/aan de [straat]) heeft weggenomen een oven, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

  4. hij op of omstreeks 20 februari 2007 in de gemeente [gemeente] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een caravan (staande op/aan de [straat]) weg te nemen goederen en/of geld, geheel of ten dele...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT