Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, 29 mei 2009

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:29 mei 2009
Uitgevende instantie::Rechtbank Almelo
SAMENVATTING

De rechtbank oordeelt dat een stichting zich schuldig heeft gemaakt aan hulp bij zelfdoding. De stichting wordt veroordeeld tot een deels voorwaardelijke geldboete.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/750550-08

STRAFVONNIS

Uitspraak: 29 mei 2009

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[VERDACHTE]

[vestigingsplaats],

terechtstaande terzake dat:

 1. [betrokkene] op of omstreeks 24 november 2007 te Almelo zich van het leven

  heeft benomen door het innemen van een hoeveelheid pentobarbital, althans

  (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans

  (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet

  tezamen) bij inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  waarbij zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

  en/althans alleen, voornoemde [betrokkene] in of omstreeks de periode van 1

  februari 2007 tot en met 24 november 2007 te Almelo en/of Utrecht en/althans

  (elders) in Nederland, (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of een

  of meer middel(en) ten behoeve van die zelfdoding heeft verschaft, terwijl die

  zelfdoding is gevolgd,

  immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of een of meer van haar mededader(s)

  toen en daar (telkens) opzettelijk:

  - met voornoemde [betrokkene], en/of onderling met elkaar, en/althans met een

  of meer kind(eren) van [betrokkene] afgesproken en/of besproken:

  * dat [betrokkene] met hulp van hen, althans een of meer van hen, haar

  leven zou beëindigen, en/of,

  * op welke datum [betrokkene] haar leven zou beëindigen, althans zou

  komen te overlijden, en/of,

  * waar [betrokkene] haar leven zou beëindigen, althans zou komen te

  overlijden, en/of,

  * wie bij de levensbeëindiging door [betrokkene] aanwezig zou(den) zijn,

  en/of,

  * dat aan [betrokkene] een of meer levensbeëindigend(e) middel(en)

  zou(den) worden verstrekt en/of dat [betrokkene] dat/die middel(en)

  zou moeten innemen, althans, zou innemen, en/althans op welke wijze

  [betrokkene] tot levensbeëindiging kon/zou komen, en/of,

  - zich voorzien van een hoeveelheid pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  en/of zich (vervolgens) daarmee begeven naar de woning van [kind betrokkene] te

  Almelo, althans een locatie te Almelo, en/of,

  - een of meerdere flesje(s) met een hoeveelheid pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  (over)gegoten in een beker, althans een voorwerp,

  en daarmee, althans met een hoeveelheid pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood, zich (vervolgens)

  begeven naar voornoemde [betrokkene], en/of,

  - tegen voornoemde [betrokkene] gezegd, "u weet wel waarom we hier zijn",

  althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of,

  - een beker, althans een voorwerp, inhoudende pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  in de nabijheid van die [betrokkene] klaargezet/neergezet, en/althans aan die

  [betrokkene] gegeven, en/of,

  - voornoemde [betrokkene] verteld wat er zou gebeuren als zij het door hem/hen

  meegenomen drankje/middel zou innemen, althans wat er zou gebeuren als zij de

  inhoud van voornoemde beker, althans voorwerp, zou opdrinken/innemen,

  te weten dat zij dan zou komen te overlijden, althans woorden van gelijke aard

  of strekking, en/of,

  - de (schroef)dop van een beker, althans een voorwerp, inhoudende een

  hoeveelheid pentobarbital, althans (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal

  bevattende pentobarbital, en/althans (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een)

  materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij inname door een mens

  kan/kunnen leiden/leidt tot de dood, verwijderd en/of een rietje in die

  beker/dat voorwerp gedaan, en/of,

  - terwijl verdachte en/of haar mededader(s), en/althans een of meer ander(en),

  wist(en) dat [betrokkene] haar leven wilde beeindigen en/of daarbij hulp

  wenste en/of bereid was om ter levensbeëindiging (een) middel(en) in te nemen

  - , nagelaten om in te grijpen, ter voorkoming/verhindering dat een of

  meerdere van voornoemde handeling(en) en/of gedraging(en) door haar en/of haar

  mededader(s) en/of een ander(en) zou(den) plaatsvinden,

  en/of (anderszins) toe te laten, althans

  niet (door woorden en/of daden) te voorkomen dat zij en/of haar mededader(s)

  en/of een ander(en) voornoemd(e) handeling(en) en/of gedraging(en) en/of

  misdrijf/misdrijven pleegde(n) en/of kon(den) plegen en/of kon(den) blijven

  plegen,

  en/althans zich niet, in elk geval: onvoldoende, van voornoemde gedraging(en)

  en/of handeling(en) van haar en/of haar mededader(s) en/of een ander(en)

  gedistantieerd

  art 294 lid 1 Wetboek van Strafrecht

  ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

  [medeverdachte] in of omstreeks de periode van 1 februari 2007 tot en met 24

  november 2007 te Almelo en/of Utrecht en/althans (elders) in Nederland,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans alleen,

  (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest bij, en/of een of meer middel(en)

  heeft verschaft ten behoeve van de zelfdoding door [betrokkene],

  immers heeft/hebben [medeverdachte] en/of een of meer van zijn mededader(s)

  toen en daar (telkens) opzettelijk:

  - met voornoemde [betrokkene], en/of onderling met elkaar, en/althans met een

  of meer kind(eren) van [betrokkene] afgesproken en/of besproken:

  * dat [betrokkene] met hulp van hen, althans een of meer van hen, haar

  leven zou beëindigen, en/of,

  * op welke datum [betrokkene] haar leven zou beëindigen, althans zou

  komen te overlijden, en/of,

  * waar [betrokkene] haar leven zou beëindigen, althans zou komen te

  overlijden, en/of,

  * wie bij de levensbeëindiging door [betrokkene] aanwezig zou(den) zijn,

  en/of,

  * dat aan [betrokkene] een of meer levensbeëindigend(e) middel(en)

  zou(den) worden verstrekt en/of dat [betrokkene] dat/die middel(en)

  zou moeten innemen, althans, zou innemen, en/althans op welke wijze

  [betrokkene] tot levensbeëindiging kon/zou komen, en/of,

  - zich voorzien van een hoeveelheid pentobarbital, althans (een) hoeveelhe(i)d(en)

  van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een) hoeveelhe(i)d(en)

  van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij inname door een

  mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  en/of zich (vervolgens) daarmee begeven naar de woning van [kind betrokkene] te

  Almelo, althans een locatie te Almelo, en/of,

  - een of meerdere flesje(s) met een hoeveelheid pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  (over)gegoten in een beker, althans een voorwerp,

  en daarmee, althans met een hoeveelheid pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood, zich (vervolgens)

  begeven naar voornoemde [betrokkene], en/of,

  - tegen voornoemde [betrokkene] gezegd, "u weet wel waarom we hier zijn",

  althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of,

  - een beker, althans een voorwerp, inhoudende pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  in de nabijheid van die [betrokkene] klaargezet/neergezet, en/althans aan die

  [betrokkene] gegeven, en/of,

  - voornoemde [betrokkene] verteld wat er zou gebeuren als zij het door hem/hen

  meegenomen drankje/middel zou innemen, althans wat er zou gebeuren als zij de

  inhoud van voornoemde beker, althans voorwerp, zou opdrinken/innemen,

  te weten dat zij dan zou komen te overlijden, althans woorden van gelijke aard

  of strekking, en/of,

  - de (schroef)dop van een beker, althans een voorwerp, inhoudende een

  hoeveelheid pentobarbital, althans (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal

  bevattende pentobarbital, en/althans (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een)

  materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij inname door een mens

  kan/kunnen leiden/leidt tot de dood, verwijderd en/of een rietje in die

  beker/dat voorwerp gedaan,

  tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of

  omstreeks de periode van 1 februari 2007 tot en met 24

  november 2007 te Almelo en/of Utrecht en/althans (elders) in Nederland,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans alleen,

  (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft

  en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door (telkens), - terwijl verdachte,

  en/of [medeverdachte], en/of zijn/een of meer mededader(s), en/althans een of

  meer ander(en), wist(en) dat [betrokkene] haar...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT