Voorlopige voorziening+bodemzaak van Gerechtshof 's-Gravenhage, 30 juni 2009

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:30 juni 2009
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Melding door schoonmoeder bij het AMK van de bij haar gerezen zorgen omtrent de kinderen die in het gezin van de man verblijven. Dat onderzoek de zorgen niet bevestigt maakt de melding bij het AMK niet zonder meer tot een lasterlijke aantijging jegens de man.

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector familie

Zaaknummer : 200.017.340/01

Rolnummer rechtbank : KGZA 08/171

arrest van de familiekamer d.d. 30 juni 2009

inzake

[de man],

wonende te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland,

appellant,

hierna te noemen: de man,

advocaat: mr. P.W. Bakkum te Zierikzee,

tegen

[de schoonmoeder],

wonende te Den Helder,

geïntimeerde sub 1,

hierna te noemen: de schoonmoeder,

advocaat: mr. F.C.M. Maat-Oldenhof te 's-Heer Arendskerke,

en

[de vrouw],

wonende te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland,

geïntimeerde sub 2,

hierna te noemen de vrouw,

advocaat: mr. A.W. Boer te Utrecht.

Het geding

Bij exploot van 24 oktober 2008, herstelexploot van 27 oktober 2008 en exploot van 8 december 2008 is de man in hoger beroep gekomen van het vonnis van 30 september 2008, door de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg tussen de partijen gewezen.

In het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van de man strekkende onder 1. tot de veroordeling van de schoonmoeder tot het staken van lasterlijke aantijgingen tegen de man, onder verbeurte van een dwangsom; onder 2. tot de veroordeling van de schoonmoeder, onder verbeurte van een dwangsom, tot het schrijven van een brief naar de politie, Bureau Jeugdzorg en het AMK; onder 4. tot het opleggen aan de vrouw, onder verbeurte van een dwangsom, van een informatie- en consultatieplicht aangaande [de dochter], en onder 5. akte te verlenen van het gedane bewijsaanbod, afgewezen. Tevens is de raad voor de kinderbescherming verzocht een onderzoek te (doen) verrichten betreffende de gezinssituatie van de man, zulks ter beantwoording van de vraag of zwaarwegende belangen van [de dochter], omgang tussen de man en haar in de weg staan en daaromtrent te rapporteren. De man is veroordeeld in de proceskosten van de schoonmoeder, met uitvoerbaar bij voorraadverklaring voor wat betreft het raadsonderzoek alsmede de proceskostenveroordeling.

Voor de loop van het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar hetgeen de voorzieningenrechter daaromtrent in het bestreden vonnis heeft vermeld.

Bij dagvaarding van 8 december 2008 heeft de man tegen het bestreden vonnis negen grieven aangevoerd. De man heeft daarbij gevorderd, zakelijk weergegeven, vernietiging van het vonnis van de voorzieningenrechter van 30 september 2008 en opnieuw rechtdoende, bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, een onmiddellijke voorziening te treffen waarbij het hof zal bepalen dat de omgangsregeling tussen de man en zijn dochter [de dochter], geheel conform de beschikking van de rechtbank Middelburg van 16 juni 2004 dient te worden nagekomen, dan wel zodanige voorziening te treffen als het hof in goede justitie mag vermenen te behoren, met bepaling van een dwangsom van € 250,- voor iedere keer dat de vrouw met de nakoming van de omgangsregeling in gebreke blijft; de schoonmoeder te verbieden lasterlijke aantijgingen te doen en het doen van lasterlijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT