Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, March 10, 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2010/03/10
Uitgevende instantie::Gerechtshof Amsterdam
SAMENVATTING

Het verweer dat ‘Acacia Mixture’ een natuurproduct betreft, vindt geen steun in het recht en valt - gelet op het werkzame bestandeel DMT - onder de werking van de Opiumwet. Geen schending van het legaliteitsbeginsel. De verdachte heeft de acaciabladeren in de verhouding 1 op 3 vermengd met - naar hij dacht - passiebloem, welk laatste middel als vulmiddel voor het oorspronkelijk vermalen... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

parketnummer: 23-002512-08

datum uitspraak: 10 maart 2010

TEGENSPRAAK

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 29 april 2008 in de strafzaak onder parketnummer 13-525262-06 tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1979,

[adres] [woonplaats]

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg van 17 april 2008 en op de terechtzitting in hoger beroep van 24 februari 2010.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, overeenkomstig de op de terechtzitting in hoger beroep op vordering van de advocaat-generaal toegestane wijziging tenlastelegging, dat:

Ten aanzien van onder het feit 1 tenlastelegde:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 augustus 2006 tot en met

30 oktober 2006 te Amsterdam en/of te Amstelveen en/of elders in Nederland meermalen, althans eenmaal (telkens) (als eigenaar van [rechtspersoon 1] via een [holding 1] en/of Groothandel 1) te zamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of vervaardigd en/of (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad (ongeveer) 800, althans een of meer buisjes Acacia Mixture bevattende (telkens) N,N-Dimethyltryptamine (DMT), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende N,N-Dimethyltryptamine (DMT);

Ten aanzien van het onder feit 2 tenlastegelegde:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 augustus 2006 tot en met

30 oktober 2006 te Amsterdam en/of te Amstelveen en/of elders in Nederland meermalen, althans eenmaal (telkens) (als eigenaar van [rechtspersoon 1] via een [holding 1] en/of [Groothandel 1]) te zamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft verkocht of afgeleverd of verstrekt aan een of meer personen van de hieronder te noemen bedrijf/bedrijven en/of shops en/of via het internet (telkens) (ongeveer) een hieronder te noemen hoeveelheid/hoeveelheden buisjes Acacia Mixture bevattende (telkens) N,N-Dimethyltryptamine (DMT), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende N,N-Dimethyltryptamine (DMT), in elk geval (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

het betreft (onder meer) de volgende bedrijf/bedrijven en/of personen te weten;

- [Smartshop 1] te 's-Gravenhage totaal ongeveer 25 buisjes en/of

- [Smartshop 2] te Haarlem totaal ongeveer 18 buisjes en/of

- [Smartshop 3] te Amsterdam totaal ongeveer 7 buisjes en/of

- [Smartshop 4] te Sittard totaal ongeveer 150 buisjes en/of

- [Smartshop 5] te Amsterdam totaal ongeveer 43 buisjes en/of

- een contante verkoop van totaal ongeveer 1 buisje en/of

- [Smartshop 6] te Amsterdam totaal ongeveer 60 buisjes en/of

- [Smartshop 7] te Amstelveen totaal ongeveer 20 buisjes en/of

- [Smartshop 8] te Arnhem totaal ongeveer 5 buisjes en/of

- [Smartshop 9] te Sluis totaal ongeveer 10 buisjes en/of

- [Smartshop 10] te Amsterdam totaal ongeveer 10 buisjes en/of

- [Smartshop 11] te Amsterdam totaal ongeveer 6 buisjes en/of

- [Smartshop 12] te Zandvoort totaal ongeveer 10 buisjes en/of

- [Smartshop 13] te Terneuzen totaal ongeveer 20 buisjes en/of

- [Smartshop 14] te Amsterdam totaal ongeveer 15 buisjes en/of

- [Smartshop 15] te Amsterdam totaal ongeveer 60 buisjes en/of

- [Smartshop 16] te Amsterdam totaal ongeveer 5 buisjes en/of

- [Smartshop 17] te Amsterdam totaal ongeveer 100 buisjes en/of

- [Smartshop 18] te Amstelveen totaal ongeveer 2 buisjes en/of

- via het internet totaal 13 buisjes,

welke (voornoemde) buisjes (telkens) bevatten een hoeveelheid van een materiaal, N,N-Dimethyltryptamine (DMT);

Ten aanzien van het onder feit 3 tenlastegelegde:

hij in of omstreeks de periode van 01 augustus 2006 tot en met 13 oktober 2006, althans in of omstreeks de periode van 30 augustus 2006 tot en met 13 oktober 2006 te Amsterdam en/of te Amstelveen en/of elders in Nederland meermalen althans eenmaal (telkens) (als eigenaar van [rechtspersoon 1] via een [holding 1]en/of [Groothandel 1]) te zamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland (te weten Groot-Brittannië en/of te Bristol) heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet, (ongeveer) 206 buisjes, althans een of meer hoeveelheid/hoeveelheden (buisjes) Acacia Mixture bevattende (telkens) N,N-Dimethyltryptamine (DMT), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende N,N-Dimethyltryptamine (DMT), in elk geval (telkens) een middel vermeld op de bij die wet behorende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT