Cassatie van Court of Appeal of Arnhem (Netherlands), 17 de Enero de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Enero de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Arnhem (Netherlands)

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector belastingrecht

nummer 11/00142

uitspraakdatum: 17 januari 2012

Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

X v.o.f. te Z (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van rechtbank te Arnhem van 25 januari 2011, nummer AWB 09/5196, in het geding tussen belanghebbende

en

de inspecteur van de Belastingdienst/P (hierna: de Inspecteur)

 1. Ontstaan en loop van het geding

  1.1 Aan belanghebbende is met dagtekening 27 oktober 2009 een naheffingsaanslag omzetbelasting over het tijdvak 1 januari 2003 tot en met 31 december 2006 (hierna: de naheffingsaanslag) opgelegd van € 3.166. Hierbij is tevens bij beschikking een vergrijpboete van € 791 opgelegd en een bedrag van € 642 aan heffingsrente in rekening gebracht.

  1.2 Bij uitspraak op bezwaar van 18 december 2009 heeft de Inspecteur de naheffingsaanslag verminderd tot een bedrag van € 2.024. De boete is verminderd tot een bedrag van € 506 en de heffingsrente tot een bedrag van € 350.

  1.3 Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Arnhem (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep bij uitspraak van 25 januari 2011 gegrond verklaard, de uitspraak van de Inspecteur vernietigd en de naheffingsaanslag, de boetebeschikking en de beschikking heffingsrente vernietigd.

  1.4 Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

  1.5 Tot de stukken van het geding behoort, naast voormelde stukken, het van de Rechtbank ontvangen dossier dat op deze zaak betrekking heeft.

  1.6 Het onderzoek ter zitting in hoger beroep heeft plaatsgehad op 15 november 2011 te Arnhem. Aldaar zijn verschenen en gehoord belanghebbendes gemachtigde, alsmede de Inspecteur.

  1.7 Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt. Een afschrift hiervan is aan deze uitspraak gehecht.

 2. Feiten

  2.1 Belanghebbende exploiteerde in de onderhavige jaren een detailhandel in antiek, interieurartikelen, stoffen, kleding, decoratie, accessoires, sieraden en geschenkartikelen. De vennoten van belanghebbende waren A en haar dochter, B.

  2.2 Tijdens de behandeling van het beroep ter zitting van de Rechtbank op 17 januari 2011 hebben partijen een compromis gesloten. Daarbij is overeengekomen dat de naheffingsaanslag, de beschikking heffingsrente en de boetbeschikking worden vernietigd, dat de Inspecteur aan belanghebbende het door haar voldane griffierecht vergoedt en dat de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT