Verzet van Rechtbank Amsterdam, 22 de Febrero de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak22 de Febrero de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Amsterdam

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 478356 / HA ZA 10-4054

Vonnis in verzet van 22 februari 2012

in de zaak van

de stichting

STICHTING AFRICAN COMMUNICATIONS,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

gedaagde in het verzet,

advocaat mr. L.C.A. van Bokhoven te Rosmalen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CARIGNA INVESTMENTS N.V.,

gevestigd te Curaçao,

gedaagde,

eiseres in het verzet,

advocaat mr.drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook Sankofa en Carigna worden genoemd.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de verzetdagvaarding van 7 december 2010,

  - de akte van houdende overlegging van producties van Carigna van 22 december 2011,

  - de conclusie van antwoord in oppositie van 2 maart 2011,

  - de akte overlegging van producties van Sankofa van 13 april 2011,

  - de conclusie van repliek in oppositie van 25 mei 2011,

  - het tussenvonnis van 8 juni 2011, waarbij een comparitie van partijen is gelast,

  - het proces-verbaal van comparitie van 24 augustus 2011,

  - de akte uitlaten tevens overleggen producties tevens houdende een aanbod tot het leveren van getuigenbewijs van Sankofa van 2 november 2011,

  - de antwoord akte van Carigna van 16 november 2011.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. Sankofa heeft in het verleden diensten verricht voor een door Carigna in Nederland gedreven onderneming, genaamd Chequepoint Nederland. Chequepoint Nederland werd feitelijk geleid vanuit Londen, Verenigd Koninkrijk (VK). Het verstekvonnis van deze rechtbank van 19 maart 2008, waarbij Carigna is veroordeeld tot betaling aan Sankofa van € 70.907,96, vermeerderd met rente en kosten, is op 11 april 2008 betekend op het adres Nieuwezijds Voorburgwal 62 te Amsterdam, volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam het kantooradres van Chequepoint Nederland. In een e-mail van 28 april 2008 heeft Sankofa aan Carigna bericht dat het verstekvonnis was gewezen en heeft zij betaling van het uitstaande bedrag verzocht. Op 24 juni 2008 heeft een medewerkster van CCI Legal Services Ltd. (hierna: CCI), de incassogemachtigde van Sankofa in het VK, contact gehad over het uitstaande bedrag en het verstekvonnis met [A], gevolmachtigde van Carigna.

  2.2. Bij brief van 21 januari 2009, geadresseerd aan Chequepoint in London, heeft Sankofa nogmaals gerefereerd aan het verstekvonnis. Op 23 januari 2009 heeft [B], bestuurder van Sankofa, telefonisch...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT