Verstek van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 11 de Abril de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak11 de Abril de 2012
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 95118 / FA RK 11-8782

beschikking van de enkelvoudige kamer van 11 april 2012

in de zaak van

[verzoekster]

wonende te [adres],

verzoekster,

advocaat mr. J. van der Stel gevestigd te Dordrecht,

tegen

[verweerder],

wonende te [adres]

verweerder,

advocaat mr. P.M.M.T. de Jongh gevestigd te Capelle aan den IJssel.

Partijen worden hieronder aangeduid als de vrouw respectievelijk de man.

 1. Het procesverloop

  1.1. De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

  - het verzoekschrift van de vrouw, met bijlagen, ingekomen ter griffie op

  18 oktober 2011;

  - het verweerschrift van de man, met bijlagen, ingekomen ter griffie op

  13 december 2011;

  - het faxbericht van de advocaat van de man, met bijlagen, ingekomen ter griffie op

  26 februari 2012;

  - de brief van de advocaat van de vrouw, met bijlagen, ingekomen ter griffie op

  27 februari 2012;

  - F-formulier van de advocaat van de man, met bijlagen, ingekomen ter griffie op

  28 februari 2012.

  1.2. De mondelinge behandeling van deze zaak heeft plaatsgevonden op de terechtzitting met gesloten deuren van 9 maart 2012.

  1.3. Ter terechtzitting zijn verschenen:

  - de vrouw, bijgestaan door haar advocaat;

  - de man, bijgestaan door zijn advocaat.

 2. De vaststaande feiten

  Op de datum van de indiening van het verzoekschrift is uit de overgelegde stukken het navolgende gebleken.

  2.1. Partijen zijn op 09 augustus 2007 te Dordrecht met elkaar gehuwd.

  2.2. Voor hun huwelijk zijn geboren de thans nog minderjarigen:

  [minderjarig kind];

  [minderjarig kind]

  De man heeft beide kinderen erkend.

  De kinderen verblijven thans bij de vrouw.

  2.3. Bij beschikking van deze rechtbank van 4 maart 2009 is tussen partijen de echtscheiding uitgesproken.

  2.4. De echtscheidingsbeschikking is op 10 juni 2009 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

  2.5. De man is op 16 november 2011 gehuwd met [nieuwe vrouw] De man heeft de twee kinderen van [nieuwe vrouw] erkend.

  2.6. Beide partijen hebben de Nederlandse nationaliteit.

 3. Het verzoek en het verweer

  3.1. Het verzoek

  3.1.1. De vrouw verzoekt een kinderalimentatie van € 200,- per kind per maand vast te stellen, met ingang van 1 september 2011, te vermeerderen met iedere uitkering die de man op grond van geldende wetten en of regelingen ten behoeve van de minderjarigen kan of zal worden verstrekt. Zij stelt daartoe het volgende.

  3.1.2. Na de echtscheiding woonden de kinderen bij de man, omdat de vrouw geen woonruimte...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT