Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, 29 de Junio de 2001

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak29 de Junio de 2001
Uitgevende instantie:Rechtbank 's-Gravenhage

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector Civiel Recht - President

Vonnis in kort geding van 29 juni 2001,

gewezen in de zaak met rolnummer KG 01/489 van:

Eiser,

wonende te Zwolle,

procureur mr. H.C. Grootveld,

advocaat mr. L.C. van der Veer te Meppel,

tegen:

 1. gedaagde 1,

  wonende te Gouda,

 2. gedaagde 2,

  wonende te Gouderak,

 3. gedaagde 3,

  wonende te Hardinxveld-Giessendam,

 4. gedaagde 4,

  wonende te Ladner B.C., Canada,

 5. gedaagde 5,

  wonende te Kiparissia, Messinia, Griekenland,

 6. gedaagde 6,

  wonende te Streefkerk,

 7. gedaagde 7,

  wonende te Ootmarsum,

 8. gedaagde 8,

  wonende te Streefkerk,

 9. gedaagde 9,

  wonende te Hardinxveld-Giessendam,

 10. gedaagde 10,

  wonende te Lekkerkerk, gemeente Nederlek,

 11. gedaagde 11,

  wonende te Lekkerkerk, gemeente Nederlek,

  gedaagden,

  procureur mr. L.M. Bruins,

  advocaten mrs. Ch.L. van den Puttelaar en D. Akdemir te Rotterdam.

 12. Procesverloop

  Ter zitting van 23 mei 2001 is de zaak door de advocaten van partijen bepleit. De behandeling van de zaak is daarna voortgezet teneinde de notaris te horen. Daartoe is een hoorzitting bepaald. Deze hoorzitting heeft op 22 juni 2001 in het bijzijn van de advocaten van partijen plaatsgevonden.

 13. De feiten

  Op grond van de stukken en het verhandelde ter zittingen van 23 mei 2001 en 22 juni 2001 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

  Eiser is op 7 augustus 1951 geboren uit MS.

  MS was gehuwd met WB; het huwelijk werd op 6 juni 1946 gesloten te Berkenwoude en medio 1979 door echtscheiding ontbonden.

  MS en WBr zijn op respectievelijk 10 april 1995 en 2 augustus 1999 overleden.

  Bij testament van 26 maart 1996 zijn gedaagden sub 1 tot en met sub 10 aangewezen als erfgenamen van de op 9 april 2000 overleden heer JWN (hierna: de erflater). Gedaagde sub 11 is in dit testament aangewezen als executeur-testamentair.

  Eiser heeft gedaagden (herhaaldelijk) verzocht hun medewerking te verlenen aan een DNA-onderzoek, maar tot op heden hebben zij die medewerking geweigerd.

 14. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer

  Eiser vordert -zakelijk weergegeven- te bepalen dat de erfgenamen en de executeur-testamentair, op een wijze zoals voorgeschreven door een door eiser in te schakelen instituut hun medewerking verlenen aan het DNA-onderzoek, en daarvoor erfelijk materiaal ter beschikking stellen, op straffe van een dwangsom, waarbij de kosten van het DNA-onderzoek ten laste van de nalatenschap komen.

  Daartoe heeft eiser het volgende aangevoerd.

  Op 25 mei 2000 heeft eiser op verzoek van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT