Verstek van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 24 de Octubre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak24 de Octubre de 2012
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

Zaaknummer: 97842 / FA RK 12-7715

Beschikking van de enkelvoudige kamer van 24 oktober 2012

in de zaak van

[man]

wonende te [adres]

verzoeker,

advocaat mr. L.J.P. Selders (Nieuwegein),

tegen

[vrouw],

wonende te [adres]

verweerster,

advocaat mr. G.C.B. Emmerik (Leerdam).

Partijen worden hieronder aangeduid als de man respectievelijk de vrouw.

 1. Het procesverloop

  1.1. De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

  - het verzoekschrift van de man, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 20 april 2012;

  - het verweerschrift van de vrouw, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 22 juni 2012;

  - het F9-formulier van de advocaat van de man, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 17 augustus 2012;

  - het F9-formulier van de advocaat van de vrouw, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 5 september 2012.

  1.2. De mondelinge behandeling van deze zaak heeft plaatsgevonden op de terechtzitting met gesloten deuren van 10 september 2012. Ter terechtzitting zijn verschenen:

  - de man, bijgestaan door zijn advocaat;

  - de vrouw, bijgestaan door haar advocaat.

 2. De vaststaande feiten

  2.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de producties, voor zover niet betwist, staat het volgende tussen partijen vast.

  2.2. Partijen zijn op 20 februari 1987 te Leerdam in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd.

  2.3. Tijdens het huwelijk zijn geboren de thans nog minderjarigen:

  [kind 1]

  [kind 2]

  2.4. Bij beschikking van deze rechtbank van 21 september 2005 is tussen partijen de echtscheiding uitgesproken. De beschikking is op 3 oktober 2005 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Leerdam.

  2.5. Voorts is bij beschikking van 21 september 2005, voor zover in onderhavige procedure van belang, bepaald:

  - dat de minderjarigen hun hoofdverblijfplaats bij de vrouw hebben;

  - dat de man met ingang van datum beschikking aan de vrouw ten behoeve van de minderjarigen een alimentatie zal betalen van € 200,00 per kind per maand, bij vooruitbetaling te voldoen.

  2.6. De minderjarige [kind 1] is sedert 2 december 2010 woonachtig bij de man.

  2.7. Bij beschikking van deze rechtbank van 1 juni 2011 is de alimentatieverplichting van de man ten behoeve van de minderjarige [kind 1] gewijzigd en met ingang van 1 januari 2011 vastgesteld op nihil.

  2.8. De alimentatieverplichting van de man ten behoeve van [kind 2] bedraagt thans (na indexatie) € 228,10...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT